Lederutvikling i iProsess

All lederutvikling må takle to pedagogiske utfordringer. Den ene er forholdet mellom det faglige innholdet og personen. For at læringsprosessen skal gi konkrete resultater må hver enkelt deltaker identifisere seg med det faglige innholdet og kunne vurdere umiddelbart hva slag konsekvenser dette får for fremtidig lederatferd. Den andre utfordringen er forholdet mellom det faglige innholdet og den praktiske hverdagen. For at læringsprosessen skal gi konkrete resultater må hver enkelt deltaker kunne gjøre kloke vurderinger som ivaretar driftens behov på kort sikt og behovet for personlige utvikling og driftens behov på lang sikt. Ta kontakt oss på post@iprosess.no eller ring Tor Berntsen på + 47 995 29 011 så kan vi snakke mer om hvordan vi gjør dette i praksis.

Tallenes tale


 • 1876

  Ledersamtaler
 • 98

  Coaching
 • 84

  Team prosesser
 • 161

  Lederprogram

Du finner oss her!