Strategisk lederutvikling

Selv om strategien oppleves selvfølgelig og klar for de som har formulert og valgt den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen. Implementering av strategien foregår på alle nivåer i virksomheten og lederne må takle to pedagogiske utfordringer.

 

Den ene er forholdet mellom strategien og personen; For at implementeringen skal gi konkrete resultater må hver enkelt leder og medarbeider identifisere seg med strategien og kunne vurdere hva slags konsekvenser dette får for fremtidig atferd.

 

Den andre utfordringen er forholdet mellom strategien og den praktiske hverdagen; For at implementeringen av strategien skal fungere må hver enkelt leder og medarbeider kunne gjøre kloke vurderinger som ivaretar driftens behov på både kort og lang sikt.

 

Ta kontakt på post@iprosess.no for å avtale når vi kan snakke mer om hvordan vi utviklere ledere til å implementere strategien på rekordtid. Vårt mål er å bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv som leder, spesielt når situasjonen er kompleks og oppgaven er krevende.

 

Tor Berntsen CEO/Partner iProsess

Tallenes tale


 • 1876

  Ledersamtaler
 • 98

  Coaching
 • 84

  Team prosesser
 • 161

  Lederprogram

Du finner oss her!