Fjernledelse – Hvordan lede gode videomøter?


Organisasjonsrådgiver Per Nordahl og Tor Berntsen snakker om hvordan lede et godt videomøte.