Hemmeligheten bak kompliserte budskap?


Organisasjonspedagog Tor Berntsen snakker om ledere som blir forstått