10 Grunner til å bruke Interimledelse i den nye normalsituasjonen

Nå som vi legger pandemien bak oss skal utfordringer håndteres og nye muligheter skal utvikles. Godt lederskap og endringskompetanse blir enda viktigere enn tidligere og for stadig flere virksomheter vil det bli krevende å imøtekomme og ligge i forkant av det endringsbehovet som samfunn, konkurrenter og kunder påfører den enkelte virksomhet.

Du trenger Interimledelse fordi…

  1. Midlertidig leder kan stille på kort varsel, umiddelbart adressere de utfordringer som skal løses og gjennomføre nødvendige tiltak.
  2. Midlertidig leder ser problemstillingene fra utsiden, med perspektiv og har omfattende erfaringer fra liknende situasjoner.
  3. Vanskelige oppgaver som nedbemanning og kritiske / upopulære endringsprosesser er enklere å gjennomføre for en midlertid leder uten nære relasjoner og fremtid i organisasjonen. Organisasjonspolitikk og interne maktforhold håndteres lettere.
  4. Midlertidig leder har lang og relevant ledererfaring fra andre virksomheter og vil umiddelbart tilføre ny kompetanse og perspektiv på utfordringer.
  5. Midlertidig leder er 100% målorientert og fokusert på den agenda som styret / øverste leder har beskrevet og lar seg ikke forstyrre av mindre viktige agendaer eller gjøremål
  6. Oppdraget er knyttet til en tidsbestemt kontrakt og den midlertidige lederen evalueres direkte i forhold til dette. Styringen blir derfor meget presis og særdeles effektiv i kritiske perioder.
  7. Honorarer er tidsbegrenset og uten beslektede kostnader som arbeidsgiveravgift, bonuser, pensjoner eller andre tilleggsgoder. Ressursbruken blir således meget direkte og effektiv og kan avvikles på kort varsel uten følgekostnader.
  8. Midlertidig leder kan tilføre nødvendig «førstehjelp» og sikre resetting av organisasjonen for videre utvikling. Diskusjoner knyttet til andre former for finansiering, eierskap og organisering kan også utvikles lettere enn med fast ansatt personell.
  9. Ved innleie av midlertidig ledelse kan det tilføres unik ekspertise som det ikke lar seg gjøre å utvikle via ordinær organisasjons- og forretningsutvikling. Organisasjonen kan gis et løft som ellers ikke hadde vært mulig å få til .
  10. Management For Hire tilfører handlekraft og vil forsterke og sikre gjennomføring av nødvendig forbedringsarbeid, endringsprosesser og resultatutvikling!

Som spesialister innenfor endringsledelse har iProsess utvidet tjenestene til å omfatte Interimledelse. Vi har knyttet til oss flere ledere som kan prosjektledelse og endringsledelse, og som forstår viktigheten av strategisk retning, handlekraft, tempo og operativ gjennomføringskraft.

Har du behov for slik assistanse, enten som kortvarig konsulentbidrag eller et lengre oppdrag, kan du ta kontakt via [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen