Moderne endringsledelse; Å lede de som leder seg selv

Jeg har nettopp snakket med Eli Grimsby, Administrerende direktør i Oslobygg og Marit Høvik Hartmann som er daglig leder i Hartmann Kommunikasjon og Ledelse. Begge har ledet høykompetente og autonome medarbeidere gjennom endringer i flere år.

Jeg er rådgiver for toppledere og mellomledere og min erfaring med endringer i bransjer med høyt kunnskapsnivå er at det krever en balansert tilnærming som tar hensyn til spesialistens spesifikke behov og egenskaper. Det er viktig å kommunisere tydelig hva endringen er, hvorfor den skjer, og hva som forventes av hver enkelt medarbeider.
Høykompetente og autonome medarbeidere ønsker å føle seg inkludert og involvert i endringsprosessen. Så det blir spesielt viktig å sørge for reell påvirkning.

I tillegg må man legge til rette for læring. Spesialister ønsker å lære og utvikle seg gjennom endringen og trenger fortsatt myndighet og frihet til å ta beslutninger og handle på egen hånd. Men det må kombineres med tydelige mål og rammer.

Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Eli Grimsby og Marit Høvik Hartmann gjør seg når de leder spesialister gjennom endringer.

Du kan abonnere på vår podcast i SoundCloud, Apple Podcast og Spotify. Søk på iProsess.

For mer informasjon om hvordan vi hjelper ledere med å lede høykompetente spesialister gjennom endringer. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen