Hva slags lederstil fungerer når alt er i endring?


Professor i Endringsledelse Bjørn Wessel Hennestad ved BI og Tor Berntsen, CEO i iProsess, reflektere omkring hva slags lederstil som fungerer når alt er i endring.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess