BI Professor har løsningen på den hybride hverdagen

I disse dager er det mange som diskuterer hvordan arbeidsplassen skal organiseres etter 2 år hvor noen har jobbet fra hjemmekontor og andre har vært fysisk tilstede på jobb? Uansett hvilken løsning dere velger er det to forutsetninger som må være tilstede:

  1. Lederne må kunne lede medarbeidere som jobber på ulike lokasjoner.
  2. Medarbeiderne må kunne lede seg selv i større grad enn tidligere.

En oversiktsstudie av 30 års forskning viser at selvledelse bidrar til at medarbeiderne opplever større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserer selvledelse stress, angst og fravær fra jobb.

Lars Glasø professor på BI og redaktør og medforfatter av boka «Selvledelse» 

Hvordan skal man lede medarbeidere som leder seg selv?

Superledelse er løsningen: Linda Lai professor ved BI skriver i en artikkel at en oversiktsstudie av Contreras og kolleger, basert på over 80 studier, viser at godt tilpasset støtte fra leder er avgjørende for å hente ut positive effekter og redusere risikoen for negative effekter av hybride løsninger.

“En inkluderende og tillitsbasert lederstil vil bli viktigere enn noen gang for å motivere, motvirke isolasjon, stimulere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape en sterkere følelse av tilhørighet til organisasjonen. Såkalt superledelse vil også bli stadig viktigere. En forutsetning for at medarbeidere skal kunne ta ut effektivitetsgevinster av den fleksibiliteten hjemmekontor kan gi, er evnen til selvledelse. Superledelse innebærer å støtte medarbeidere i selvledelse gjennom å gi dem relevant kompetanse og verktøy. Høy grad av informasjonsrikhet, det vil si relevant og raskt tilgjengelig informasjon som bidrar til at medarbeidere kan jobbe selvstendig og effektivt, er derfor sentralt i superledelse.”

Hvordan kan du på en rask og effektiv måte lære dine ledere superledelse og dine medarbeidere selvledelse?

Løsningen er våre digitale læringsprosesser for ledere og medarbeidere – dette er ikke webinar – dette er online videoforedrag med fagartikler og oppgaver som koster en brøkdel av ordinære lederprogram og som har den fleksibiliteten vi trenger i dagens situasjon.

  1. Program for medarbeidere og ledere: Slik leder du deg selv til topp prestasjoner (gir innsikt i selvledelse og individuell prestasjonsutvikling)
  2. Program for ledere: Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater (gir innsikt i superledelse, fjernledelse og hvordan ledere kan hjelpe medarbeidere til å lede seg selv)
Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen