Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater

kr 2950

Vårt online lederprogram passer for ledere i både privat, offentlig og frivillig sektor. Dette en læringsprosess som består av tekst, videoforedrag, fagartikler, spørsmål og oppgaver. Du vil få innsikt i vår erfaring som rådgiver for ledere, teori om ledelse og relevant forskning. Denne læringsprosessen er et selvstudium som kan gjennomføres alene, men vi anbefaler at du løser oppgavene sammen med en coach, kollega, leder eller venn. Noen virksomheter etablerer interne utviklingsgrupper.
Gruppe Name:
Seats:
Total: kr 0
Online lederprogram in this Gruppe

Etterhvert som flere og flere organisasjoner erkjenner at det er “kunnskapen som er den viktigste ressursen”, blir ledelse av spesialister et viktig konkurransefortrinn. Og i dag er jo nesten alle spesialister: Ledere, rådgivere, ingeniører, selgere, advokater, leger, sykepleiere, arkitekter, IT spesialister – kort sagt alle med spisskompetanse og en selvstendig rolle.

Vårt online lederprogram passer for ledere i både privat, offentlig og frivillig sektor. Dette en læringsprosess som består av tekst, videoforedrag, fagartikler, spørsmål og oppgaver. Du vil få innsikt i vår erfaring som rådgiver for ledere, teori om ledelse og relevant forskning. Denne læringsprosessen er et selvstudium som kan gjennomføres alene, men vi anbefaler at du løser oppgavene sammen med en coach, kollega, leder eller venn. Noen virksomheter etablerer interne utviklingsgrupper.

Målet er at du utvikler en personlig lederfilosofi med en handlingsplan som gjør deg til en effektiv leder for spesialister i hverdagen.

Programmet er tilgjengelig i 365 dager eller etter avtale.

Rull til toppen