Slik leder du spesialister

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Velkommen til vårt online lederprogram i Superledelse – også kalt myndiggjørende ledelse. Superledelse – å hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv, er den mest effektive formen for ledelse av kompetente medarbeidere. Vårt program i Superledelse starter en prosess hvor du reflekterer over din egen lederstil og hjelper deg til å utvikle en lederfilosofi med mer fokus på inspirasjon og læring, og mindre fokus på instruksjon og kontroll. Målet er å styrke verdiskapingen i hverdagen.

Rull til toppen