Denne samtalen gruer jeg meg til!


Organisasjonspedagog Tor Berntsen snakker om hvorfor vi misforstår hverandre