Endringsledelse og lederkommunikasjon

 

Individuell coaching og rådgivning

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Det kan være at oppgavene i bedriften forandrer seg, eller at hele virksomhetens situasjon må revurderes. Da er det avgjørende at du som leder kan få tilgang til kompetanse om endringsledelse og lederkommunikasjon. Vår rådgivning gjør deg til den beste utgaven av deg selv som leder.

Vanlige problemstillinger er:

 • Alt går bra om dagen. Hva er neste utfordring?
 • Hvordan lede strategiske endringsprosesser?
 • Hva er spesielt med å lede toppledergrupper gjennom store endringsprosesser?
 • Hvordan motiverer en bestemt medarbeider?
 • Hvordan få større gjennomslagskraft?
 • Hvordan takle organisatoriske endringer?
 • Hvordan takle maktkamper?
 • Hvordan få bedre balanse mellom jobb og familie?
 • Hvordan få det beste ut av teamet ditt?
 • Hvordan aksellerere din personlige utvikling og bli en enda bedre leder?

Lederkommunikasjon som utvikler holdninger

Vi vet at ansatte med gode holdninger skaper bedre resultater. Holdningene våre bestemmer måten vi reagerer på i møte med andre mennesker og i forhold til saker eller hendelser. Holdninger kan endres, men de sitter dypere enn meningene våre, og det kan være vanskelig å endre dem. Holdninger har mye å si for hva vi gjør. Men, litt overraskende for de fleste, er at det motsatte også er tilfellet: Det vi gjør har stor betydning for holdningene våre.

Som leder ønsker du å forsterke resultatene på bunnlinjen ved å utvikle medarbeidernes holdninger på kort sikt og bedriftskulturen på lang sikt. Da er det avgjørende at du som leder kan få tilgang til kompetanse om lederkommunikasjon og hvordan man utvikler holdninger. Kommunikasjonsverktøy vi ofte bruker er:

 • Tale/foredrag/presentasjoner
 • Video
 • Podcast
 • Blogg
 • Nyhetsbrev
 • Spørreundersøkelser

Utvikle effektive ledergrupper

Samfunn og arbeidsliv endres raskt og bedrifter som ønsker å være smidige og konkurransedyktige trenger ledergrupper som effektivt kan håndtere bedriftens «indre liv» (organisasjonen, styret, relasjonene seg i mellom) og bedriftens «ytre liv» (fokus på kunden, samfunn, regulatører, andre interessenter) samtidig som de beholder refleksjonsevnen og samholdet i ledergruppen.

Vi utvikler ledergrupper ved å analysere gruppens behov, først sammen gruppens leder, deretter med alle deltakerne i gruppen. Sammen velger vi konkrete problemstillinger som vi arbeider med over en avtalt periode. Vi fasiliterer prosessen og bidrar med lang erfaring og forskningsbasert innsikt om effektivitet i ledergrupper. Utviklingsarbeidet har ofte fokus på:

Forutsetninger:  Hvilke rammebetingelser har vi og hvordan preger de oss?

Prosesser:         Hvordan kan vi jobbe enda bedre sammen?

Resultater:         Hvordan kan vi styrke vår evne til å skape merverdi?

Bedriftsinterne lederprogram

Overordnet kan vi si at all ledelse er endringsledelse og at alle endringer må spille på lag med kulturen. Når organisasjonen gjennomfører endringer forandrer de ofte arbeidsprosesser, jobbroller, organisasjonsstrukturer og teknologi. Våre lederprogram tilpasses til den enkelte virksomhet og gir ledere kunnskapene og ferdighetene de trenger når de leder endringsprosesser og takler motstand i en hybrid hverdag.  I samarbeid med kunden tilpasser vil programmet slik at det bidrar til å implementere strategien på rekordtid.

Online lederprogram 

Mange bedrifter utvikler sine ledere i rykk og napp ved å sende de på seminarer der læringen skal skje på kort tid. Men i dag har vi teknologiske løsninger som gjør det mulig å drive lederutvikling på mer effektive måter. Ved å kombinere våre online lederprogram med utviklingsgrupper, coaching og fysiske inspirasjonsseminar er det mulig å få i både pose og sekk – effektiv lederutvikling som skaper eksepsjonelle resultater.

Takle konflikter og utvikle arbeidsmiljø

Samfunn og arbeidsliv utvikler seg raskt og ledere som gjennomfører endringene kan bli møtt med motstand som av og til utvikler seg til konflikter. De fleste konflikter løses av partene, men noen ganger trenger man ekstern støtte. Vi hjelper ledere med å håndtere konflikter ved å analysere situasjonen, først sammen gruppens leder, deretter i konfidensielle samtaler med alle som er berørt. Sammen velger vi konkrete tiltak som vi arbeider med over en avtalt periode. iProsess forsterker prosessen og bidrar med lang erfaring og forskningsbasert innsikt om konflikter i arbeidslivet. Konflikthåndteringsprosessen har ofte fokus på:

Hva som er den historiske årsaken?

Hva som er den utløsende årsaken?

Hva som er den opprettholdende årsaken?

På kort sikt: iProsess designer en prosess som bidrar til at vi raskt løser konflikten og begynner å utvikle et positivt arbeidsmiljø som bidrar til stabile og effektive leveranser.

På lang sikt: iProsess designer en prosess som bidrar til at ledelsen blir i stand til å opprettholde et positivt arbeidsmiljø og utvikle en bedriftskultur som takler tilsvarende situasjoner på en mer effektiv og konstruktiv måte.

Interimledelse / Management for Hire

Linjeleder, Programdirektør eller Prosjektleder – Vi gir deg rask tilgang på effektiv lederkompetanse i en avtalt periode.

Trenger du en høyt kvalifisert leder, raskt? Vi har erfarne endringsledere som er operative fra dag én. Våre ledere er spesialister på endring og lederkommunikasjon, og kan fylle en kritisk rolle som topp- , linje- eller prosjektleder. Vi sørger for stabil og effektiv drift, sikrer god gjennomføringskraft, forbedrer resultatene, utvikler virksomheten og leder organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Våre endringsledere har full tilgang til iProsess sine tjenester og kan bruke disse for å supplere og styrke sitt lederskap. Ta kontakt på [email protected] for mer informasjon.

 

 

Rull til toppen