Denne lederstilen reduserer sykefraværet og styrker prestasjonene!

I 2020 når Norge stengte ned på grunn av pandemien fikk jeg litt ekstra tid og stilte meg spørsmålet: Hva kan jeg gjøre i denne perioden for å skape verdi for mine kunder? Jeg leste artikler, studerte forskningsresultater og fant følgende: 

En oversiktsstudie på 30 års forskning viste at selvledelse bidro til at medarbeiderne opplevde større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserte selvledelse stress, angst og fravær fra jobb.

Lars Glasø professor på BI og redaktør og medforfatter av boka «Selvledelse» 

Det var jo nesten for godt til å være sant. Men hvorfor er selvledelse så viktig akkurat nå? Jo, tidligere var ledelse gjennom styring og kontroll mer vanlig enn i dagens arbeidsliv og mange ansatte vurderte seg selv som heldige når de fikk fast jobb. I dag er dette maktforholdet snudd på hodet – bedriftene er heldige dersom de dyktige medarbeiderne ønsker å jobbe for dem. Årsaken til dette paradigmeskiftet er at det i tidligere tider var produksjonsmidlene som var den viktigste innsatsfaktoren i verdiskapingen, mens det i dag er medarbeidernes kunnskap og prestasjoner som betyr mest. Et sykehus som plutselig mister et par kirurger, vil merke det så det svir på antall operasjoner utført. Et lite konsulentfirma som mister en av sine seniorer likeså. Dagens virksomheter er svært sårbare for å miste personer som besitter kritisk kompetanse. Derfor bruker dagens bedriftene betydelig mer ressurser på å fremstå som attraktive arbeidsplasser for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. 

En annen del av forklaringen på at selvledelse er spesielt viktig i dag er at spesialiseringen i samfunnet gjør at medarbeiderne kan mer om sitt fagområde enn lederen. Det har ført til endringer i rollen for både medarbeidere og ledere. Medarbeiderne blir mer autonome og må lære å lede seg selv. Mens lederne må lære seg å lede autonome medarbeidere. I Telenor har de kalt den nye lederstilen for «tight-loose-tight» i DNB kaller de det «gi-slipp-ledelse.» Handelshøyskolen BI bruker flere navn: myndiggjørende ledelse, superledelse, selvledelse og tillitsbasert ledelse. Men det er de færreste virksomheter som har gjort konkrete grep. De fleste fortsetter som før.  

Jeg var litt usikker på hvordan denne innsikten kunne formidles for å skape mest mulig verdi. Skulle jeg skrive en bok? Lage et fysisk lederprogram? Eller utvikle en coachingmetodikk i selvledelse? Valget ble et online lederprogram med fagtekster med høy bruksverdi og videoforedrag. I motsetning til andre e-læringsprogram skulle det ikke være online trening. Programmet skulle inneholde refleksjonsoppgaver som inspirerte til trening i arbeidshverdagen. Og trening = verdiskaping. 

Programmet ble ferdig mot slutten av 2021 og jeg var spent på hvordan markedet vil ta det i mot. Vår første kunde ble Sykehuspartner som ville bruke dette verktøyet til å understøtte ledernes arbeid med autonome medarbeidere og for å hjelpe medarbeidere med å takle en hybrid arbeidshverdag.

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Med rundt 1 ​750 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Hovedkontoret ligger i Drammen. Sykehuspartner har avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. 

Det er lett å tenke at mange er lei av online aktiviteter nå etter alle teamsmøtene fra hjemmekontoret. Men ved å dele deltakerne inn i utviklingsgrupper som møtes regelmessig for å reflektere sammen omkring fagstoffet og refleksjonsoppgavene, blir dette en sosial læringsprosess som skaper samhold og bidrar til kulturbygging. Noen supplerer læringsprosessen med inspirerende foredrag og samlinger. Utvikling blir på denne måten en naturlig del av arbeidshverdagen – og ikke en «happening» som blir glemt etter noen uker. 

Programmet er tilgjengelig via våre nettsider og som scrum-fil til de som har eget LMS. Men jeg mener selvsagt ikke at du skal gi dette programmet til dine ansatte nå, rett før sommeren, nei – la de få ferie. Men legg til rette for at de kan starte høsten med fokus på å styrke sine egne prestasjoner og lede seg selv i en krevende og kompleks hverdag, slik at de kan skape enda større verdier for bedriften etter ferien. 

30 års forskning dokumenterer at kompetanse i selvledelse gjør at ledere og medarbeiderne opplever større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, bedre produktivitet og karrieresuksess. Det beste du kan gjøre akkurat nå er å klikke på lenken nedenfor og melde deg og dine kolleger på vårt online program i selvledelse.

Program for alle ansatte i selvledelse: Slik leder du deg selv til topp prestasjoner
Program for ledere som leder autonome medarbeidere: Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater

For mer informasjon om våre online lederprogram. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen