Hva kjennetegner effektiv lederutvikling?

Digitale og hybride arbeidsplasser blir vanligere, og det blir behov for mer og bedre avstandsledelse. Det på sin side vil stilles større krav til struktur og planlegging og en ny form for ledelse. Digitaliseringen har gjort at mange sitter i digitale møter uten pauser eller tid til planlegging. Vi trenger pauser for å for å være oppmerksomme, kreative og føle trivsel. Det blir derfor viktig å tilrettelegge for økt planmessighet hos fremtidens ledere, og evnen til å lede sine medarbeidere når de ikke lenger møtes fysisk. 

Å være en god og effektiv leder over tid er en kontinuerlig læringsprosess. Dette er noe organisasjoner bør tilrettelegge for ved å tilby lederutvikling, slik at lederne kan jobbe systematisk med lederskap over tid. På denne måten vil lederne bli relevante, verdiskapende og  konkurransedyktige. På lik linje med IT-systemer, datamaskiner, mennesker og kompetanse, er ledelse en ressurs i organisasjonen. Denne ressursen må forvaltes og utvikles for å skape best mulig verdiskapning for bedriften, og for å gjøre den relevant i morgendagens marked.   

Teamwork vs Group work: What's the Difference? - 3Back LLC
Fasilitere en læringsprosess

Effektiv lederutvikling kjennetegnes av flere viktige faktorer, her er noen av de viktigste:

1. Målrettethet: Lederutvikling bør ha et definert mål og klare utviklingsmål, slik at lederen har en klar forståelse for hva som forventes av dem og hva de skal oppnå.
2. Personlig tilpasset: Lederutvikling bør være tilpasset den enkelte leders individuelle styrker, utfordringer og utviklingsbehov, slik at de får mest mulig ut av prosessen.
3. Praktisk anvendelse: Lederutvikling bør inkludere praktiske øvelser og oppgaver som hjelper lederen med å overføre det de har lært til sitt daglige arbeid.
4. Engasjerende læringsmiljø: Lederutvikling bør skje i en engasjerende og støttende læringsatmosfære som fremmer samarbeid, diskusjon og refleksjon.
5. Relevant kunnskap og ferdigheter: Lederutvikling bør fokusere på å utvikle relevant kunnskap og ferdigheter, for eksempel beslutningstaking, kommunikasjon, lederskap og problemløsning.
6. Tilbakemeldinger: Regelmessige og konstruktive tilbakemeldinger fra instruktører og kolleger kan hjelpe lederen med å vurdere deres fremgang og prestasjoner, og dermed forbedre deres lederskap.
7. Langvarig engasjement: Lederutvikling bør være en kontinuerlig prosess, ikke begrenset til en enkelt treningsøkt eller en kortvarig workshop.

Ved å fokusere på disse faktorene, kan organisasjoner bidra til å skape effektive lederutviklingsprogrammer som hjelper ledere med å utvikle deres ferdigheter, kunnskap og lederskap, og dermed bidra til organisasjonens suksess.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å designe et lederprogram som hjelper dine ledere med å nå krevende mål i komplekse situasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen