Hemmeligheten bak rask kulturbygging!


Næringslivet er i en formidabel endringsprosess. Forretningsmodeller og strategier endres raskt. Så hvordan kan vi bidra til at kulturen er oppdatert på utfordringsbildet og bidrar til å gjennomføre strategien? Hvordan forhindre at kulturen spiser strategien til frokost? Tor Berntsen CEO i iProsess reflekterer sammen med Schønning Eysturoy CEO i Wazoku Norden. Og de tror de har et mulig svar på gåten.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess.