Hva er egentlig så spesielt med fjernledelse?


Organisasjonspedagog Tor Berntsen snakker om hva som er forskjellen på å lede virkelige og virtuelle team eller ledergrupper