Hva er god ledelse i 2024?

Ledelse kan defineres som en prosess hvor et individ påvirker enkeltpersoner eller en gruppe i retning av felles mål. Effekten av påvirkningen dreier seg om medarbeideres motivasjon, mål, lojalitet til organisasjonen, trivsel, stress m.m. og som igjen vil påvirke kvaliteten og effektiviteten på det arbeidet som medarbeidere gjør.

Det kommer stadig nye «oppskrifter» på god ledelse. Men hva er spesielt med 2024?

Ledere som leter etter gode grep for å bli bedre ledere, møter en jungel av betegnelser som skal beskrive god ledelse og effektive lederstiler. Transformasjonsledelse er en av de mest kjente betegnelsene. I tillegg snakkes, skrives og forskes det mye på, blant annet, støttende ledelse, relasjonsbasert ledelse, utviklingsorientert ledelse, mestringsorientert ledelse, bemyndigende ledelse, tillitsbasert ledelse, styrkebasert ledelse, rettferdig ledelse, etisk ledelse, autentisk ledelse og tjenende ledelse.

Vi har i samarbeid med våre kunder laget vår egen liste over kjennetegn vi tror blir spesielt viktig i 2024. Listen er selvfølgelig ikke uttømmende, kun en inspirasjon til refleksjon.

Top view of young team working on architectural project. Group of mixed race people standing ...

1. Empatisk lederskap

God ledelse i 2024 krever en leder som forstår og tar hensyn til medarbeidernes følelser, behov og ønsker, og som kan bygge positive relasjoner og støtte deres utvikling.

2. Visjonær lederskap

En god leder i 2024 har en klar visjon for organisasjonen og evnen til å inspirere og engasjere medarbeiderne til å arbeide mot dette målet.

3. Fleksibilitet og tilpasningsevne

God ledelse i 2024 krever en leder som er i stand til å tilpasse seg endringer og utfordringer i et stadig mer komplekst arbeidsmiljø.

4. Kommunikasjonsevner

God ledelse i 2024 krever en leder som har god kommunikasjon og relasjonsbyggingsferdigheter, og som evner å formidle budskap på en effektiv og inspirerende måte.

A Group of People Working Together · Free Stock Video

5. Lærende lederskap

God ledelse i 2024 krever en leder som er villig til å lære, utforske nye ideer og anvende dem i sitt arbeid.

6. Ansvarlig lederskap

God ledelse i 2024 krever en leder som er ansvarlig, integritetsfull og som tar et moralsk og etisk ansvar for sine beslutninger og handlinger.

7. Inkluderende lederskap

Tor Berntsen forteller om vår tilnærming til ledelse i kunnskapssamfunnet

God ledelse i 2024 krever en leder som fremmer mangfold og inkludering, og som jobber for å bygge en kultur der alle medarbeidere føler seg velkomne og verdsatt.

Disse trekkene er bare noen av de mange som kan definere god ledelse i 2024, og de kan variere avhengig av organisasjonen og bransjen. Likevel, ved å fokusere på disse trekkene, kan ledere jobbe med å forbedre sine ferdigheter og lederskap, og dermed bidra til organisasjonens suksess.

Jeg håper at 2024 blir det året hvor vi klarer å se fremover og skape den framtiden vi ønsker. Ta gjerne kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected] for å reflektere over hvordan vi kan hjelpe deg med å ta ut ditt potensial.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen