Hvordan få alle i samme rom?

Den hybride hverdagen er kommet for å bli. Studier viser at de fleste arbeidstakere ønsker å beholde fleksibiliteten ved å arbeide hjemme uten å gi slipp på samværet på kontoret. Å kombinere disse på best mulig måte er utfordrende. Hvordan mestrer man den nye kulturen denne fleksibiliteten krever? Hvordan kan man lede når alle sitter spredt? Hvordan kan man sørge for at alle blir inkludert?

Det viser seg å være stor forskjell på å overføre informasjon og begeistre og berøre.


Hjemmekontoret har vist seg å fungere utmerket for å opprettholde stabil drift. Rapportene ble skrevet. Epostene ble lest. Og med Teams og Zoom ble det også mulig å sitte hele dagen i møter, uten å forlate huset. Men hjemmekontoret feiler katastrofalt på mange fronter. De fleste opplever at å jobbe for mye på hjemmekontor tapper oss for energi. Dagene blir for like, zoomene for lange, og inspirasjonen visner. Mange føler at det er vanskeligere å oppleve mening med arbeidet når man sitter helt alene

Utfordringen for HR og ledere i den nye hybride hverdagen er å få mest mulig ut av tiden ansatte er i samme rom.

Organisasjonens viktigste revitaliseringsprosesser; innovasjon, utvikling, samskaping og kreativitet, er tilnærmet umulig å få til på Zoom/Teams. Det viser seg å være stor forskjell på å overføre informasjon og begeistre og berøre. Jeg tror framtidens arbeidsliv vil bli at vi kan jobbe fokusert med individuelle oppgaver hjemme, men trenger kontoret til samarbeid og inspirasjon. Det interessante spørsmålet som da oppstår er; hvordan skal et kontor som er designet for å maksimere samskaping, meningsdannelse og tilhørighetsfølelse se ut?

Ingen vet svaret på det spørsmålet enda, men vi vet at det vil kreve at alle ansatte behersker stor grad av selvledelse og at alle ledere kan lede medarbeidere som leder seg selv.

Løsningen er våre online kurs: Slik leder du deg selv til topp prestasjoner som passer for både ledere og medarbeidere som trenger å lede seg selv i en kompleks hverdag. Alle ledere bør i tillegg ta kurset Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater som gir de innsikt i hva slags lederstil som fungerer for medarbeidere med høy kompetanse og stor grad av autonomi.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen