Hvilke endringer skal du ikke lede?

Vi mennesker er dårlige på å skille mellom sak og person, og rolle og person. Negative oppfatninger av en leder kan bli selvforsterkende holdninger som varer i årevis fordi medarbeiderne leter etter feil som kan bekrefte holdningen – selv om situasjonen har utviklet seg til det bedre.

Slik noen ansatte føler seg når de er misfornøyd med endringen og lederen.

Men det handler ikke bare om rolle. Det handler også om kompetanse, nærmere bestemt endringskompetanse. I krevende endringsprosesser trenger du ledere som har vært ute en “vinternatt” før og kan takle krevende situasjoner og sterke følelser. Det handler ikke om å gjøre alle fornøyd. Det handler om å gjennomføre endringen etter planen samtidig som man behandler folk skikkelig – selv om situasjonen er kompleks. Derfor er det noen ganger best å la en ekstern leder gjennomføre de nødvendige endringene i en avgrenset periode og deretter la en leder med mer langsiktige ambisjoner overta etterpå.

Endringer krever godt lederskap. Risikovilje, tydelighet og gjennomføringsevne er nødvendig for å sikre en vellykket prosess

Bjørn Larsen, Interimleder iProsess

Vi har knyttet til oss noen få ledere med lang erfaring og høy endringskompetanse som kan gå inn på kort varsel og takle krevende situasjoner i en avgrenset periode. Våre interimledere er operative fra dag én og kan fylle en kritisk rolle som topp- , linje- eller prosjektleder. Vi sørger for stabil og effektiv drift, sikrer god gjennomføringskraft, forbedrer resultatene, utvikler virksomheten og leder organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Interimledere fra iProsess takler komplekse situasjoner

Våre endringsledere har full tilgang til iProsess sine tjenester og kan bruke disse for å supplere og styrke sitt lederskap. Ta kontakt på [email protected] for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen