Hvordan få medarbeiderne tilbake på jobb etter pandemien?

Det er heldigvis mange av oss som gleder seg til komme tilbake på jobb og møte kollegene igjen. Men det noen som foretrekker å bli igjen på hjemmekontoret. Årsakene er mange:

  • Man slipper å bruke tid på reise
  • Fleksibiliteten med hjemmekontor gjør det enklere å håndtere logistikken i familielivet
  • Noen jobber mer effektivt hjemme fordi de kan fordype seg i oppgaver uten å bli forstyrret
  • Noen har mistet piffen. De føler ikke lenger samhold og tilhørighet med arbeidsplassen og kollegene sine
  • Mange har utviklet en ny standard for hvorfor de skal tilbake på jobb. Arbeidsplassen må bidra med verdi, noe som gjør at man presterer bedre på jobbkontoret enn på hjemmekontoret

Det handler altså både om komfort og kvalitet. Men hva skal styre våre valg?

  • Skal vi ha møte på teams/zoom fordi det er komfortabelt eller fordi det gir best kvalitet på arbeidet?
  • Skal du jobbe hjemmefra fordi du skal ta i mot en håndverker eller fordi du får jobbe uforstyrret?
  • Skal vi ha møte på kontoret fordi du har brukt opp antall dager du har vært på hjemmekontor eller fordi fysisk tilstedeværelse gir best kvalitet på møtet?

Samfunnet har endret seg. Medarbeiderrollen har endret seg. Og lederrollen har endret seg. I dag er alle medarbeidere spesialister i et individualistisk samfunn. Og alle ledere leder medarbeidere som leder seg selv. Dette er ikke en liten justering. Det er helt nye roller som krever nye ferdigheter hos både ledere og medarbeidere.

I dag må alle, både ledere og medarbeidere, kunne lede seg selv i en krevende og kompleks hverdag. Ledere må i tillegg kunne lede medarbeidere som leder seg selv – det kalles superledelse eller myndiggjørende ledelse.

Dette er en utviklingsprosess som vil pågå i flere år. Men du kan bli bli bedre enn konkurrentene ved å kombinere våre online lederprogram med interne utviklingsgrupper som møtes fysisk på jobbkontoret for å reflektere sammen. Og gjør du dette systematisk over tid, er sjansen stor for at du utvikler en prestasjonsorientert bedriftskultur.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen