Hvordan kan lederutvikling skape lønnsom vekst?

Tenk deg en bedrift hvor hver leder er en kilde til inspirasjon og produktivitet. I en slik bedrift, blomstrer innovasjon og ansatte er motiverte og engasjerte. Dette er ikke en fjern drøm, men en realitet som kan oppnås gjennom effektiv lederutvikling.

I en tid preget av rask endring og økende global konkurranse, står norske bedrifter, ledere og HR-medarbeidere overfor en betydelig utfordring: Hvordan sikre effektiv ledelse som kan drive lønnsom vekst? Samtidig ser vi også av Randstad Workmonitor at færre og færre arbeidstakere ønsker å ta på seg lederansvar.

Lederutvikling har blitt et sentralt fokusområde, og med god grunn. I denne artikkelen ser vi på hvorfor lederutvikling er avgjørende for bedrifter som ønsker å oppnå lønnsom vekst.

Viktigheten av dyktige ledere i krevende tider

Norge, som mange andre land, opplever krevende økonomiske og sosiale tider. Dette stiller høye krav til ledere på alle nivåer. Evnen til å navigere gjennom usikre og komplekse situasjoner er ikke lenger en luksus, men en nødvendighet. Gode ledere er de som kan motivere, lede og inspirere sine team gjennom vanskelige perioder. De bidrar til å opprettholde moral og produktivitet, selv når forholdene er utfordrende. Dette er nøkkelen til å sikre lønnsom vekst i vanskelige tider.

Leadership Development Institute at APA

Vi ønsker oss inspirerende ledere

En særegenhet ved det norske arbeidsmarkedet er arbeidstakernes sterke ønske om effektiv og inspirerende ledelse. Ansatte verdsetter ledere som er transparente, rettferdige og støttende. Dette skaper et arbeidsmiljø der folk trives, noe som igjen fører til økt produktivitet og bedre resultater for bedriften. Ifølge Randstads store employer brand rapport har vi de siste tre årene sett at arbeidstakerne i større grad vektlegger viktigheten av å ha gode ledere. I 2023 var det bare arbeidsmiljø og lønn som sto høyere på ønskelisten til de ansatte. Er du som medarbeider misfornøyd med din leder, er det en av de vanligste årsakene til at du søker deg til en ny arbeidsgiver. Å sikre gode ledere er derfor essensielt for å beholde dyktige ansatte og oppnå lønnsom vekst.

Art and Practice of Leadership Development | Harvard Kennedy School

Den beste investeringen bedriften gjør

Å sette i gang et utviklingsprogram for lederne dine, kan vise seg å være en av de beste investeringene bedriften gjør. En forutsetning er at prosjektet forankres ordentlig, slik at det legges et grunnlag for å lykkes. Har du bred støtte for programmene knyttet til utvikling, vil du blant annet kunne se disse resultatene:

Forbedrede ledelsesferdigheter: Fokuserer på å forbedre en leders evne til å veilede et team effektivt, ta strategiske beslutninger, og håndtere utfordringer på en konstruktiv måte. Dette fører til bedre kvalitet på ledelsen i organisasjonen, som igjen bidrar til lønnsom vekst.

Økt innovasjon og endringsledelse: I en rask og skiftende forretningsverden er evnen til å tilpasse seg og drive innovasjon avgjørende. Gjennom et utviklingsprogram lærer ledere å håndtere endringer smidig og fremme en innovativ kultur i sine team. Dette er avgjørende for å kunne utnytte nye markedsmuligheter og sikre lønnsom vekst.

Styrking av organisasjonens kultur: En dyktig leder påvirker ikke bare teamets ytelse, men også arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen. Dette bidrar til å forme ledere som kan fremme en positiv og produktiv kultur, noe som er viktig for å oppnå lønnsom vekst.

Er du klar til å se denne transformasjonen i din egen bedrift? Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om våre skreddersydde lederprogram.

Tor Berntsen, organisasjonspedagog

Forbedring av ansattes engasjement og tilfredshet: God ledelse har en direkte innvirkning på ansattes engasjement og tilfredshet. Forstår og møter du de ansattes behov, vil bedriften oppleve økt moral og produktivitet. Dette fører til lavere turnover og høyere effektivitet, som igjen driver lønnsom vekst.

Fremtidssikker organisasjon: Forbereder nåværende og fremtidige ledere til å ta på seg større ansvar. Dette sikrer at organisasjonen har en kontinuitet som er avgjørende for langsiktig suksess og bærekraftig vekst. Med en sterk lederbase er bedriften godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og skape lønnsom vekst.

5 Effective Leadership Strategy to Boost Profits | Leadership Dynamics

Mange ubesatte lederstillinger

En annen presserende grunn til å fokusere på lederutvikling er den nåværende mangelen på kvalifiserte ledere i Norge. Denne mangelen betyr at bedrifter ofte sliter med å finne eksterne kandidater som passer til deres behov. Det er derfor avgjørende å identifisere og utvikle ledertalenter internt. SSB anslår arbeidsledigheten til å ligge på 3,9 prosent for 2024, og med dette i bakhodet, samtidig som antallet lederstillinger som står ubesatt vokser, så er det presserende å finne andre alternativer for bedriftene som ønsker å rekruttere inn nye. Det er kort og godt ikke nok kompetanse til å dekke behovet.

Til tross for at mange opplever den økonomiske utviklingen som negativ, og aktivitetene hos bedriftene som avventende, så er det fortsatt et krevende arbeidsmarked. Antallet ledige stillinger er fortsatt skyhøyt, mens antallet kandidater ikke er vesentlig endret. For mange betyr dette få eller ingen søkere på stillingene.

Lederutvikling er en investering i bedriftens fremtid

Når bedrifter ikke klarer å ansette ønskede ledere eksternt, blir konsekvensen tydelig: De må fokusere på å utvikle de lederne de allerede har. Uten en dedikert innsats i lederutvikling, risikerer bedrifter å stagnere. De vil slite med å tilpasse seg endringer i markedet, og vil sannsynligvis oppleve lavere engasjement og produktivitet blant ansatte.

Lederutvikling er ikke bare en investering i enkeltindivider; det er en investering i bedriftens fremtid. Det å utruste ledere med de ferdighetene og kunnskapene de trenger for å lykkes er avgjørende for å navigere i dagens komplekse og stadig skiftende forretningslandskap. For norske bedrifter, ledere og HR-medarbeidere representerer dette en unik mulighet til å fremme en kultur av kontinuerlig læring og forbedring, noe som vil gagne både ansatte og bedriftens langsiktige suksess.

For mer informasjon om hvordan vi skreddersyr lederprogram som implementerer strategien på rekordtid og skaper lønnsom vekst. Ta kontakt med organisasjonspedagog Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen