Hvordan utvikle din ledergruppe til å bli mer effektiv?


Organisasjonspedagog Tor Berntsen snakker om hvilke spørsmål vi må jobbe med når vi utvikler ledergrupper og team