Hvordan utvikle medarbeidernes individuelle lederskap?

Alle vet hvor fantastisk det føles når vi får støtte og utfordringer som gjør at vi vokser

Av Per Nordahl, Partner og seniorrådgiver hos iProsess

Lederskap handler om å skape effektiv drift og kontinuerlig utvikling, og det skjer i samspill med andre mennesker. Hvis du som leder formidler tydelige intensjoner og dyrker det individuelle lederskapet til menneskene rundt deg, uavhengig av om de har en formell lederrolle, så har du alle muligheter til å lykkes med å oppnå unike resultater.

Det snakkes kontinuerlig om gode og dårlige ledere, enten det er i media, på kontoret, eller ikke minst hjemme i sofaen etter jobb…. Alle vet hvor fantastisk det føles når vi får støtte og utfordringer som gjør at vi vokser og lærer, og vi vet også hvordan det føles å bli oversett eller irettesatt, at vi ikke får støtte og muligheter til å vokse, og kommer hjem utslitte uten å ha løftet en finger….

Begge opplevelsene skjer i samspill med det vi kaller en leder, men er det nødvendigvis sant? Og hva med ditt eget lederskap i det hele – når møter du opp som en leder i situasjoner, og når lar du andre være det? Det finnes et tresifret (minst) antall definisjoner på hva lederskap er der ute (her er noen norske: Klikk her)

Å skape en felles definisjon og forståelse av ledelse er utrolig viktig både for deg som person og ikke minst for organisasjonen du jobber i. Det avklarer hva vi ønsker å dyrke frem, og hva vi forventer av hverandre. Det hjelper oss med å minske antall misforståelser og skaper større rolleavklaring, som er de mest vanlige årsakene til stress, uro og mistrivsel i arbeidslivet i dag. Godt definert lederskap gir større trygghet og dermed større trivsel i arbeidshverdagen, og det skaper bedre resultater. Verden vil fremdeles servere det den har å by på både på godt og vondt, men dere vil stå bedre rustet til å spille de kortene dere får utdelt. Så, hva er da lederskap egentlig? Her må det klarlegges litt. La oss først se på hva lederskap ikke er:

Lederskap har ikke noe med den formelle rolle, tittel, eller ansiennitet å gjøre. Oftest når vi snakker om ledelsen, så snakker vi om de «offisielle» rollene. Dvs. Daglig leder, CEO, avdelingsleder osv. Det er gjerne posisjoner med større synlighet, ansvar, makt og prestisje, men disse «markørene» gjør deg ikke automatisk til en leder. Det gir deg tilgang til sterkere virkemidler og flere ressurser, men selv om du bytter fra moped til Porsche, så betyr det ikke automatisk at du er en bedre sjåfør, bare at du har en ramme som legger til rette for større påvirkning, noe som kan slå begge veier…

Lederskap har ikke noe med personlige attributter eller utseende å gjøre. Noen som automatisk ser for seg en høy mann med klart blikk og tydelige kinnbein når vi snakker om “den naturlige leder”? Her er vi inne på et veldig viktig område hvor vi lett blir overstyrt av fordommer og biologi. Lederskap har ikke sammenheng med fysisk utseende, hva slags stemme eller andre uttrykksmessige variasjoner som hver og en av oss naturlig har uansett hvor attråverdig vi måtte synes de er.

Lederskap er ikke administrasjon. Dette er også en viktig distinksjon, og kanskje den mest vanlige forvekslingen vi gjør. På engelsk så skiller man mellom leadership og management, mens vi på norsk savner denne adskillelsen, og følgelig blir alt “ledelse”. Administrative oppgaver er kjempeviktige, og vi burde alle takke og ivareta de blant oss som gjør disse oppgavene som ofte krever fokus og konsentrasjon godt over hva de fleste av oss klarer å levere. Dette er oppgaver som tilrettelegger for at alle andre kan lykkes og fokusere på det de er gode på. Oppgaver som regnskap, planlegging, HR, koordinering osv. krever ofte lederskap, men er ikke lederskap i seg selv. En måte å adskille de to på er å si at administrasjon er å gjøre ting riktig, mens lederskap er å gjøre de riktige tingene.

Ok, da har vi så langt klart å rydde bort noen misforståelser og antagelser, men hva står vi igjen med, hva er da lederskap? Her er noen definisjoner fra kjente størrelser innenfor ledelse:

Peter Drucker: “The only definition of a leader is someone who has followers.”
Hmmm… Jeg er en stor fan av Peter Drucker, men her er det noe som mangler. Det er utrolig mange mennesker som har følgere uten å være en leder. Spesielt i dagens bloggerverden er det vel ekstra åpenbart at denne definisjonen ikke holder. At noen følger deg sier ikke noe om din evne til å lede. Overbevisningskraft, karisma eller tiltalende ja, men det gjør deg ikke til en leder. I følge denne definisjonen så er første lemen utenfor stupet en leder….

Warren Bennis: “Leadership is the capacity to translate vision into reality.”
Å få noe til å vokse å gro, enten det er poteter eller en organisasjon, er en flott egenskap, men det er ikke lederskap. Gjennomføringsevne er en evne som alle trenger å ha tilgang til, men i seg selv er det ikke lederskap. Hva med å skape visjon og hensikt?

Bill Gates: “As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.”
Her handler det om å skape gjennomføringsevne, vilje og pågangsmot hos andre, og det er en fantastisk ting å gjøre, noe vi trenger mer av i verden uten tvil. Spørsmålet er i hvilken hensikt…. det er her denne definisjonen kommer til kort, selv om den har mye godt i seg.

John Maxwell: “Leadership is influence – nothing more, nothing less.”
Påvirkningskraft er ikke det samme som lederskap. enten det er gjennom bambiøyne, en truende knyttneve, eller god argumentasjon, så er ikke påvirkningskraft i seg selv lederskap. Selve målet og intensjonen for bruk av påvrikningskraften mangler i denne definisjonen.

Ok, nok nå, så hva er da LEDERSKAP?

  • Lederskap kommer fra påvirkning (som Maxwell nevner), ikke fra makt eller posisjon
  • Lederskap skjer i samspill mellom deg selv og andre, både direkte og indirekte
  • Det handler ikke om noe trekk, attributter, roller eller makt, lederskap er noe alle har uavhengig av rolle eller oppgave
  • Lederskap krever en intensjon, visjon og/ eller et mål
  • Lederskap krever at du styrer deg selv, for å kunne være en god leder overfor andre

Min erfaring med ledere og organisasjoner er at de beste lederne er de som utvikler selvinnsikt hos seg selv og andre, og er villige til å gi plass for vekst og utvikling gjennom tillit, ydmykhet og undring. Dette skaper unike prestasjonskulturer hvor alle får anledning til å dyrke sitt talent til fulle.

Med basis i disse punktene, så jobber jeg ut i fra denne definisjonen på ledelse:

Lederskap er å skape motivasjon gjennom vår påvirkning på oss selv og andre. Det er å utvikle hverandres lederskap, og bidra til å oppnå våre individuelle og felles mål og visjoner.

Flaks ble visstnok definert av Seneca som forberedelser møter mulighet, gjennom å definere hva vi anser som godt lederskap, og å bygge en kultur hvor denne definisjonen står i sentrum, så øker vi våre muligheter til å lykkes og til å ha flaks radikalt, og hvem har vel ikke lyst på litt flaks på veien!

For deg som ønsker å lese mer om dette anbefaler jeg:
http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/2/#6efece77e825 , Synchronicity av Joe Jaworski, Leadership and self deception av Arbinger Institute og John Maxwells The Change Maker.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen