Hybrid lederutvikling er mest effektiv!

Mange bedrifter utvikler sine ledere i rykk og napp ved å sende de på seminarer der læringen skal skje på kort tid. Men i dag har vi teknologiske løsninger som gjør det mulig å drive lederutvikling på mer effektive måter.

Vi som jobber i iProsess har lenge vært opptatt av å kombinere fysiske møter og samlinger med digitale hjelpemidler, noe vi kaller for hybrid lederutvikling. Dette gir oss det beste fra to verdener: Det nære og trygge læringsrommet og det kostnadseffektive og alltid tilgjengelige digitale. Ved å kombinere standardiserte online lederprogram med, virtuell coaching og fysiske seminarer er det mulig å få i både pose og sekk – effektiv lederutvikling som skaper eksepsjonelle resultater.

Klar sammenheng mellom teknologidrevet ledertrening på jobben og lønnsomhet i virksomheten

Leadership Weekly har gjennomført et forskningsprosjekt med 60 ledere fra fem virksomheter i Norge og Sverige. Dette er første gang man har målt effekt av ledertrening på jobb hvor teknologiske verktøy har vært en viktig plattform for kommunikasjon og interaksjon. Resultatene er oppsiktsvekkende og viser en klar sammenheng mellom teknologidrevet ledertrening på jobben og lønnsomhet i virksomheten, selv etter bare seks måneder.

I løpet av de seks månedene forskningsprosjektet varte, møttes aldri deltagerne fysisk på seminar, men de møtte hverandre for gruppearbeid, erfaringsutveksling og undervisning via PC-en eller mobilen, der det passet deltagerne best, enten det var på jobbkontoret eller hjemmekontoret.

Lederutviklingsprogrammet var designet for å bedre 20 lederadferder, og ble innledet og avsluttet med lederevalueringsverktøyet Mulitifactor Leader­ship Questionnaire 360 (MLQ360). Prosjektet avdekket at deltagerne ble målbart bedre på samtlige variabler, inkludert «resultat av ledelse». Ikke bare kandidatene selv, men også over-, side- og underordnede, opplevde en målbar positiv adferdsendring hos lederne som var med i prosjektet.

Forskningsprosjektet konkluderte med ni erfaringer fra teknologibasert lederutvikling

  1. Selv om flere av deltagerne ikke hadde møtt hverandre fysisk før, opplevde de det som mindre «skremmende» å dele erfaringer siden det «bare» var via en skjerm.
  2. Strukturert oppfølging hver 2 uke over flere måneder gjorde at man ble mer bevisst på egen leder­adferd og brukte flere arenaer i hverdagen for å trene på konkrete ferdigheter.
  3. Kombinasjon mellom teori og praksis gjorde deltagerne i stand til å løse konkrete utfordringer i hverdagen.
  4. Regelmessige målinger opplevdes som motiverende fordi det gjorde utviklingen tydeligere.
  5. Utviklingspartnere gav stor gevinst, spesielt hos de som møttes regelmessig.
  6. Prosjektet viste at de deltagerne som hadde størst fremgang, også hadde størst innsats.
  7. Deltagerne har viktige oppgaver i hverdagen som skulle utføres parallelt, så de virksomhetene som dempet målkonflikter ved å sette av konkret tid til egenutvikling, fikk størst effekt.
  8. De lederne som fikk tett oppfølging fra sin leder i utviklingsperiode, fikk størst effekt.
  9. I evalueringen ble det foreslått å legge til noen fysiske samlinger, spesielt der deltakerne ikke kjente hverandre fra før, for å skape raskt samhold og trygghet.

Prosjektet viste altså en klar effekt av teknologibasert lederutvikling som skjer strukturert over tid, som en helt vanlig del av en leders arbeidsdag.

Konklusjon og anbefaling

Oppsummert kan vi si at digitale elementer er kommet for å bli og skaper store muligheter for økt læringsutbytte. Samtidig er vi opptatt av at leder- og organisasjonsutvikling i de fleste tilfeller også trenger gode fysiske arenaer. Det fysiske møtet er med på å skape trygghet, nærhet og engasjement. Vi mennesker skinner aller mest når vi lærer, leker og utvikler oss sammen med andre – enten det er en-til-en setting, teamet eller i en større gruppe. Når vi kombinerer det digitale og det fysiske er mulighetene mange.

Vår mener at lederutvikling bør tilbys når lederen trenger det – der lederen trenger det, fordi ledelse er en praktisk ferdighet som utvikles gjennom økt bevissthet og trening.

Tor Berntsen er CEO i iProsess og en av våre 6 prestasjons-coacher. 

Ønsker du hjelp til å utvikle dine ledere i arbeidshverdagen? Ta kontakt med Tor Berntsen for en uforpliktende prat på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen