Stress ned i ferien og bli smartere!


 

Det å gjøre ingenting, gjør deg innovativ!

Jeg må innrømme at det er svært sjeldent jeg får en god ide mens jeg løper til bussen eller mens jeg er skikkelig fokusert på å løse en oppgave. De gode ideene kommer gjerne mellom slagene, når jeg ikke er opptatt med noe spesielt. Slik er det nok med de fleste. Innovasjon kommer sjelden mens vi stresser eller er opptatt med noe annet viktig. For å få kontakt med vår mest innovative hjernekapasitet må vi sette av tid til å bremse ned en gang i blant, til å tenke langsomt, til ettertanke.

Det å kjede seg er starten på noe spennende sa min mor til meg i oppveksten. Det tror jeg hun har mye rett i. Evnen til å bremse ned og gruble, og la de gode ideene kommer til deg, ligger på den andre siden av kjedsomheten. Uten å være i stand til å tåle kjedsomhet, eller godta verdien av å ta en pause vil vi spinne rundt som rastløse dyr.

Vi blir stadig bombardert av informasjon og inntrykk – en uendelig strøm av data som skal behandles. Samtidig som vi er sterkt påvirket av idealer om høy aktivitet og prestasjon. Hvis du kommer i siste liten til et møte, så er det ikke fordi du er dårlig til å planlegge eller prioritere, men fordi du er viktig og har mye å gjøre. Svært mange bedriftskulturer setter likhetstegn mellom det å ha mye å gjøre og det å være viktig. Få stiller krav til rekreasjon og refleksjon.

Hvis vi har fem minutter mellom to aktiviteter, vil mange av oss automatisk sjekke smarttelefonen for å lese nyheter, svare på en e-post eller se etter statusoppdateringer. Vi fyller pausen med aktivitet på et øyeblikk. Det utløser uro og det føles unaturlig å være inaktiv. Det føles meningsløst. Som en sløsing med tid. Det er det ikke.

Når du tar deg tid til å gjøre ingenting kommer du letter i kontakt med de mest avanserte deler av hjernen din og får muligheten til å tenne den innovative gnisten i deg. Men du må akseptere at det ikke skjer hver gang. Det å sitte i en stol og se maling tørke fører ikke automatisk til at du få en genial ide. Og det er dette som er selve poenget. Hvis innovasjon blir et krav på linje med andre krav, er du like langt. Hvis pausen blir en ny form for prestasjon, er du like langt. Du må tåle å ikke prestere av og til.

I dagens arbeidsliv er det mange av oss som trenger å gjenvinne vår evne til å lytte dypt uten å bli utålmodig, uten å vente på å bli inspirert.

For å bli den mest innovative utgaven av deg selv er det smart å styrke evnen til langsom tenkning og refleksjon. Her er noen ekle tips som jeg prøver å bruke:

  • Gå en tur – du tenker bedre “på føttene”. Stanford forskere fant i 2014 at det å gå øker den kreative produksjon økte med et gjennomsnitt på 60 prosent.
  • “Sov på det”. Hjernen utvikler nye koblinger mens du sover. Du har sikkert opplevd at du får flere perspektiver på en sak etter en god natt søvn.
  • Generelt – ro ned tempo innimellom slik at gode ideer kan komme til overflaten.

 

Anbefalt lesning
Burnout Society, ved Byung-Chul Han
It’s Not about the Shark: How to Solve Unsolvable Problems, av David Niven