Innovasjon og kulturutvikling

Velge visjon og verdier

Det er ikke tilstrekkelig for ledere å tenke store, kloke og inspirerende tanker om fremtiden. De må også evne å kommunisere og fremføre budskapet på en overbevisende måte. De beste lederne kommuniserer et bilde av fremtiden, – en visjon, som mobiliserer medarbeiderne. En visjon er et mentalt fremtidsbilde  som gjør arbeidet meningsfullt. Verdiene sier hvordan vi skal komme dit.

Alle spør seg selv med jevne mellomrom om “hvorfor vi driver med dette.”

Vi mener at en god visjon er:

 1. Ambisiøs, samtidig som den uttrykker tiltro til at medarbeiderne kan realisere visjonen.
 2. Inviterende. Jo flere som blir invitert til å bidra, desto bedre.
 3. Utfordrende, selv om mye er bra, er vi ikke nødvendigvis gode nok.
 4. Enkel å forstå. Lengre visjoner krever fremføring av budskapet, mens de enkle kan lettere kommuniseres via logo, og reklamemateriell.

Bedriftskultur som gjennomfører strategien

Skal ledere lykkes med å gjennomføre strategisk endring, må de få kulturen til å ønske seg endringene. Men forskning og erfaringer viser at det er vanskelig å lykkes med endringer som er strategisk begrunnet. Flertallet av endringsforsøk havarer eller ”underleverer”. Kulturen ”vil” noe annet. Folk fortsetter som før. Virksomheten fortsetter som før. Mot det som er ønskelig.

Organisasjonskultur er organisasjonens felles tanke og handlingstilbøyeligheter og oppstår ”rasjonelt” som tilsvar på utfordringer. Men omgivelsene kan endre seg raskere enn menneskene. Kulturen fortsetter som før og tenker for oss når vi ikke tenker oss om.

Over tid må det være samsvar mellom strategi og kultur om virksomheten skal prestere bra. Men i endring utfordrer den nye bedriftskulturen den gamle. Hvis ikke den etablerte kulturen skal ta rotta på nye måter å tenke og handle på, må den oppleves som noe det går an å leve med. For å realisere strategien må ledere tenke ”kulturelt” og handle kulturbevisst.

Ledere sender ledere ut signaler gjennom det de gjør og hvordan de gjør det. Signalene blir kulturelt fortolket. Som leder er du alltid på scenen.

Software som gjør alle ansatte til innovatører

Inspirerende prosesser og effektiv ide-administrasjon skaper markedsledende innovasjon. iProsess representerer Wazoku i Norge og kan tilby en svært skalerbar og fleksibel plattform som gjør det mulig for store grupper ansatte å samhandle om å utvikle ideer og forbedringer.

For å utvikle en bedriftskultur som forsterker strategien trenger vi å aktivisere alle ansatte i arbeidet med å utvikle virksomheten. Oppdag uutnyttede forretningsmuligheter, identifiser områder for forbedring, tilpass strategien til nye prioriteringer og finn nye måter å øke bunnlinjen på.

Plattformen Idea Spotlight gir deg:

 • Samarbeidsrom: Fremme en kultur av innovasjon gjennom enkelt samarbeid.
 • Samskapende fellesskap: Delta i eksterne grupper med leverandører og samarbeidspartnere for ideer og input.
 • Iderom: Lag private rom hvor mindre grupper kan samle sine egne ideer, skilt fra resten av organisasjonen.
 • Gamification: Lag mål og belønninger som engasjerer og motiverer.
 • Integrasjoner: Idea Spotlight integreres med mange plattformer, inkludert Microsoft Office-produkter og mer.

 Fasilitere workshops og samlinger

Involvering bidrar til eierskap og resultater. Fasilitering er en strukturert måte å hjelpe grupper til å utvikle en felles forståelse som grunnlag til å løse konkrete oppgaver og problemer. Våre fasilitatorer bruker sin innsikt i pedagogikk og ledelse til å forsterke samarbeidet mot et felles resultat.

En workshop er en arbeidsform som brukes når ulike interessenter trenger å komme fram til et felles resultat. Dette resultatet kan være abstrakt (f.eks. en beslutning) eller konkret (f.eks. en handlingsplan).

Eksempler på noen tema vi har erfaring med:

 • Hvilke nye forretningsområder bør vi vurdere å satse på. La oss tenke «ut av boksen»
 • Hva skal den nye visjonen og verdiene være?
 • Hva slags strategi trenger vi?
 • Avdekke hindringer og muligheter i gjennomføringen av en endringsprosess.
 • Hvordan ta ut potensiale som de nye lokalene gir oss?
 • Hvordan involvere alle mellomlederne i utviklingen av bedriftskulturen?
 • Hvordan jobbe med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen?
Rull til toppen