Ansatte må bevise at de faktisk jobber!

Når jeg leser WTI Pulse Report får jeg et inntrykk av at pandemien har endret arbeidslivet mer enn vi kanskje klarer å ta inn over oss. Vi er blitt hybride, men vi sliter litt med å tilpasse oss de nye rammebetingelsene. De gode nyhetene er at medarbeiderne trives bedre, jobber lenger og er mer produktive når de ikke er bundet til kontoret. De dårlige nyhetene er at mange arbeidsgivere har lav tillit til at fleksible løsninger for hjemmekontor og arbeidstid øker produktiviteten hos sine ansatte og ønsker å få de ansatte tilbake til arbeidsplassen.

Dette er ett av tre hovedfunn i Microsofts Work Trend Index Pulse Report, en undersøkelse som tar for seg hybrid arbeid basert på svarene fra 20 000 ansatte i 11 land og billioner av produktivitetssignaler fanget opp i Microsofts systemer.

Work Trend Index Pulse Report peker mot tre hovedfunn:

  1. Gapet mellom ansatte og lederes opplevelse av produktivitet har aldri vært større
  2. Ansatte oppsøker kontoret hovedsakelig for å fylle opp sosial kapital
  3. Virksomheter må «gjenrekruttere» sine ansatte og prioritere læring

Arbeidsgiverne savner de «gode, gamle dager», da kontoret var fylt med prat, ansatte løp frem og tilbake mellom møterommene og lederne tilsynelatende kunne ha en følelse av kontroll over at arbeidet ble gjort.

20 tools to boost your productivity while working from home | Creative Boom

Lederne har ikke klart å tilpasse seg til den hybride hverdagen

I undersøkelsen kommer det fram at 87 prosent av de ansatte sier de er produktive på jobb, uansett hvor den utføres – et tall som understøttes av produktivitetssignaler Microsoft fanger opp. Samtidig oppgir 85 prosent av lederne at overgangen til hybrid arbeid har gjort det vanskeligere å ha tillit til at ansatte gjør jobben sin skikkelig.

Denne konflikten er trolig et resultat av at lederne ikke har klart å tilpasse seg til den nye situasjonen. De fortsetter å lede slik de pleier og oppdager at det ikke fungerer. Og i stedet for å tilpasse seg til den nye situasjonen ved å lære seg nye måter å lede på, ønsker de å skru tiden tilbake og endre situasjonen.

Mange ansatte føler at de må bevise at de faktisk jobber. Dette kan gi seg utslag i unødvendige mailer og møter, tilgjort høy produktivitet for syns skyld – og potensielt farlig digitalt stress.

Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge.

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge forteller at arbeidsgivere savner de gamle visuelle tegnene på hva det vil si å være produktiv. Vi mener ledere må bevege seg vekk fra å bekymre seg om deres ansatte jobber nok, til å hjelpe dem med å fokusere på det som er viktigst. Klarhet, tydelighet og tillitsbasert ledelse er nøkkelen til et fleksibelt og fruktbart arbeidsliv.

7 Mindfulness Tips for Happiness at Work | HuffPost

Den nye lederstilen har mange navn: Tillitsbasert ledelse, myndiggjørende ledelse, superledelse og selvledelse. Og det er på tide at lederne tar dette innover seg og griper mulighetene som ligger i den nye situasjonen. Alle som tror at vi skal tilbake til hvordan vi jobbet i 2019 tar feil. Det er blitt tydelig at jobb ikke lenger er et fysisk sted, men en opplevelse som knytter ansatte og ledere på tvers av hjemmekontorer, hovedkvarterer og tidssoner.  

Til tross for at arbeidstimer, antall møter og alle andre tegn til aktivitet har økt, frykter likevel ledere tapt produktivitet – og at de ansatte ikke jobber nok.

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Tilhørigheten til arbeidsplassen er svekket

I undersøkelsen svarer også halvparten av de ansatte at de føler seg frakoblet selskapet, og har mistet kontakt med jobbrelasjoner utover sine nærmeste team.

– I en hybrid verden må ledere også tenke forbi kontoret. Uansett hvor de ansatte jobber, er god kommunikasjon avgjørende for å danne et fellesskap, sier Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge.

Mens beslutningstakere ønsker de ansatte tilbake på kontoret av produktivitetshensyn, svarer de ansatte noe helt annet om hvorfor de eventuelt ønsker å oppsøke arbeidsplassen fysisk: For dem handler dette først og fremst om å sosialisere med og styrke båndene til andre kollegaer. Basert på disse funnene, mener Ludvigsen at det nå, mer enn noen gang, er lederes ansvar å gjøre koblingen mellom de ansattes interesser og virksomhetens suksess.

– Sosiale bånd og trivsel er nøkkelen til å yte sitt aller beste. Arbeidsplasser er nødt til å fokusere på å gjenoppbygge sin sosiale kapital. Å bygge kultur og opplevelser som møter behovene til dagens digitalt tilkoblede arbeidsstyrke, krever en helt ny tilnærming.

Ledere må gjenrekruttere egne ansatte

Stigende inflasjon, krympende budsjetter og mangel på kompetent arbeidskraft: Det er et uoversiktlig makroøkonomisk landskap dagens virksomheter og bedrifter må navigere i. Når man legger til krav om fleksible arbeidsvilkår, produktivitetsangst – samt hvordan unge arbeidstakere prioriterer «jobbhopping» og selvstendige prosjekter for å nå sine karrieremål, fremfor lojalitet til arbeidsplassen – tvinger dette virksomheter til å tenke nytt for å holde sine ansatte fornøyde.

– I stedet for å ignorere eller kjempe mot disse trendene, vil de beste lederne skjønne at de må «gjenrekruttere» sine allerede ansatte medarbeidere. De må føle seg verdsatt og finne en mening i jobben – og mye av dette kan skje ved å legge godt til rette for læring, utvikling og utvidelse av kompetanse, sier Ingrid Ludvigsen, leder for Modern Work i Microsoft Norge..

Undersøkelsen viser nettopp at ansatte som får lære og utvikle seg, ønsker å bli lenger i virksomheten. Det samme gjelder for dem som gis rom og fleksibilitet til å forfølge sideprosjekter.

Ledere må ta akseptere at den tradisjonelle måte å lede på ikke fungerer lenger. Og det er ikke bare en konsekvens av den hybride arbeidssituasjonen. Individualiseringen i samfunnet og spesialiseringen i arbeidslivet er viktige drivkrefter som krever en helt annen type ledelse enn den tradisjonelle. God ledelse i dag handler om å hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv – ikke å delegere oppgaver og stole på at de bli utført.

Tor Berntsen er CEO i iProsess og spesialist på tillitsbasert ledelse 

Ønsker du hjelp til å utvikle dine ledere i den hybride arbeidshverdagen? Ta en titt på innholdsfortegnelsen i vårt online program i selvledelse “Slik leder du deg selv til topp prestasjoner” og vårt online program i tillitsbasert ledelse “Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater”. Eller be om en uforpliktende prat med Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen