Av og til blir det hallelujastemning og high five!

MultiPEM (Multiconsult Project Execution Model) er vår metode for å få 2000 mennesker til å lære av hverandre. Av og til blir det hallelujastemning og high five forteller Baste Amble IT direktør i Multiconsult som reflektere omkring lederutfordringer sammen med Tor Berntsen CEO i iProsess.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess