Kan hjemmekontor bli en “tvangstrøye”?

I forrige uke var jeg konferansier på Endringskonferansen til ACMP Norge (Association of Change Management Professionals). Et av innslagene var en samtale med Pål Molander fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) som har studert forskning på fjernarbeid før 2020. Pål presiserer at forskningen er mangelfull, men sier at den foreløpige konklusjonen er at fjernarbeid som ikke er valgfri har en tendens til å skape mindre fleksibilitet. Årsaken er at skillet mellom jobb og fritid viskes gradvis bort for både medarbeidere og ledere, som fører til at de begynner å jobbe til alle tider av døgnet. Det som skulle skape fleksibilitet i overgangen mellom jobb og fritid ender opp med å skape en følelse av at man alltid er på jobb.

Pålagt hjemmekontor kan bli en “tvangstrøye” som skape en følelse av at man alltid er på jobb!

Tor Berntsen

Det er lett å tenke at løsningen er strukturell, som for eksempel:

  • Medarbeiderne kan selv velge når de vil ha hjemmekontor
  • Medarbeiderne kan ha hjemmekontor etter avtale med sin leder
  • Bedriften bestemmer at alle må være på kontoret noen dager i uken og at resten av uken er det valgfritt å ha hjemmekontor

Uansett hvilken praktisk løsning dere velger så vil skillet mellom arbeid og fritid bli redusert. Og når du ser dette opp i mot den generelle individualiseringen av samfunnet og den økende graden av autonomi i mange yrker, blir det tydelig at struktur ikke er nok. Vi trenger i tillegg nye ferdigheter:

  • Alle medarbeidere og ledere trenger å lære å lede seg selv i en kompleks hverdag med mye autonomi
  • Alle ledere trenger å lære å lede autonome medarbeidere som leder seg selv i en kompleks hverdag

Løsningen er våre online kurs: Slik leder du deg selv til topp prestasjoner som passer for både ledere og medarbeidere som trenger å lede seg selv i en kompleks hverdag. Alle ledere bør i tillegg ta kurset Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater som gir de innsikt i hva slags lederstil som fungerer for medarbeidere med høy kompetanse og stor grad av autonomi.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen