“Vi ønsker ikke mer styring enn nødvendig for da slutter folk å tenke selv”


Tor Berntsen CEO iProsess og Lage Myrberget CEO i StoryPhone deler sine refleksjoner omkring ledelse av kunnskapsbedrifter. Samtalen beveger seg innom superledelse, selvledelse, direkte ledelse, opera, digitale festivaler og mye mer. Tor skal lære seg å bruke greenscreen og sjekke ut pedagogisk plattform. Lage skal lære seg å bruke 360 kamera.

Klikk her for å se våre lederprogram

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess.