Åpent lederprogram: Bli en coachende leder høsten 2023 (Fullt)

How to Be a Great Coach: 5 Tips | Coaching Leadership Styles
Coachende ledere skaper effektive læringsprosesser i hverdagen

Pris: NOK 9 950 eks mva.

Start: 1 september 2023 kl. 12.00

Plattform: webinar/online

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2022-10-04-kl.-08.41.14.png

Etterhvert som flere og flere organisasjoner erkjenner at kontinuerlig læring er en forutsetning for å vinne konkurransen, blir coaching-metodikken et viktig verktøy for ledelse av kunnskapsarbeid. I dag har jo nesten alle spisskompetanse og en selvstendig rolle: Ledere, rådgivere, ingeniører, selgere, advokater, leger, sykepleiere, arkitekter og IT spesialister. Fagområdene utvikles kontinuerlig og kompetanse er nå ferskvare som alltid må oppgraderes. Effektiv ledelse i dag inkluderer derfor effektive læringsprosesser i hverdagen. Lars Glasø, professor på BI sier det slik:

En oversiktsstudie på 30 års forskning viste at denne lederstilen bidro til at medarbeiderne opplevde større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserte den stress, angst og fravær fra jobb.

Webinars | Speaker Training Tips For Business Webinars | SecondNature
Inspirerende webinar skaper resultater

Dette er programmet for deg som vil hjelpe dine medarbeidere til å lære raskere enn konkurrentene. Du vil få innsikt i coachende lederstil og en dyp forståelse av de 6 viktigste spørsmålene som du kan bruke for å coache dine medarbeidere. Programmet bygger på:

  • Vår pedagogiske innsikt og lange erfaring som rådgivere for norske ledere.
  • Innsikt i iProsess sin coachingmodell i 6 trinn, med tilhørende spørsmålsbatteri.
  • Fagartikkel om “Å lykkes med en coachende lederstil” av Morten Emil Berg og Professor Jan Terje Karlsen.
  • Forskning av Psykolog Daniel Kahneman som fikk Nobelpris i økonomi i 2002. Med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser – at vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egeninteresser. Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning.

Vårt hybride lederprogram passer for ledere og medarbeidere i både privat, offentlig og frivillig sektor. Dette en læringsprosess som består av webinar, videoforedrag, fagartikler og oppgaver. Du vil få innsikt i vår erfaring som rådgivere, teori om ledelse og relevant forskning. 

Denne læringsprosessen gjennomføres i en kombinasjon av webinar med 5 deltakere pr. gruppe kombinert med individuelle forberedelser gjennom vårt online program. For å få mer informasjon om innholdet i leksjonene i vårt online program kan du gå til leksjon 2 som er åpen. De som ønsker det kan forsterke utviklingen ved å reflektere samme med en av våre dyktige prestasjonscoacher.

Målet er at du utvikler effektive læringsprosesser som en naturlig del av ditt lederskap, slik at dine medarbeidere lærer raskere enn konkurrentene i en kompleks og krevende hverdag.

Plan for gjennomføring

Uke 35 Webinar 1: Fredag 1 september kl. 12-13: Oppstart av programmet Coachende lederstil

Uke 36 Webinar 2: Fredag 8 september kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 1 i programmet Coachende lederstil

Uke 37 Webinar 3: Fredag 15 september kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 2 i programmet Coachende lederstil

Uke 38 Webinar 4: Fredag 22 september kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 3 i programmet Coachende lederstil

Uke 39 Webinar 5: Fredag 29 september kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 4 i programmet Coachende lederstil

Uke 40 Webinar 6: Fredag 6 oktober kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 5 i programmet Coachende lederstil

Uke 41 Webinar 7: Fredag 13 oktober kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 6 i programmet Coachende lederstil

Uke 42 Webinar 8: Fredag 20 oktober kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 7 i programmet Coachende lederstil

Uke 43 Webinar 9: Fredag 27 oktober kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 8 i programmet Coachende lederstil

Uke 44 Webinar 10: Fredag 3 november kl. 12-13: vi reflekterer omkring leksjon 9 i programmet Coachende lederstil

Pris: NOK 9 950 eks mva.

Start: 1 september 2023 kl. 12.00

Plattform: webinar/online

Om Tor Berntsen

Tor er genuint opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. Hans analyser avdekker hvilke konsekvenser endringen får for organisasjon, ledelse og kommunikasjon.

Tor Berntsen 2023

Siden han startet iProsess i 1999 har han vært rådgiver for toppledere og mellomledere i virksomheter som; Avinor, Posten, Ekornes, Sykehuspartner, Nortura, Politiet, Cramo og Sparebanken Sogn og Fjordane, for å nevne noen. Rådgivningen har tatt utgangspunkt i lederens spesielle situasjon, men denne lederstilen har alltid vært en viktig del av løsningen.

Tor Berntsen er en fremragende kursleder og foredragsholder. Tor har vist god evne til å tilpasse program og design slik at samlingene har blitt praktiske og konkrete for deltagerne. Tors engasjement, energi, faglig tyngde og solide erfaring har ført til at alle våre deltakere har meldt tilbake at de har hatt stort utbytte av programmene han har levert. På bakgrunn av dette kan vi trygt gi ham våre beste anbefalinger.

Bjørg Åse Wølneberg, KS Bedrift 

Tor er en dreven pedagog som bruker sine kunnskaper om ledelse, mennesker og kommunikasjon for å få til dialog og refleksjon hos deltakerne. Tors seminarer og kurs oppleves som verdifulle og gir konkrete verktøy og knagger som kan brukes i praksis.

Maria Luisa Ruiz Retamar, Direktør, Avinor Flysikring AS

Jeg har hatt gleden av å jobbe med Tor Berntsen i ulike sammenhenger. Han er en dyktig foredragsholder og coach, og leverer gode og relevante verktøy for ledere og medarbeidere. Han er svært engasjerende å høre på, og har en praktisk tilnærming til stoffet som treffer godt.

Tone Lise Risan, HR-Sjef i Finanstilsynet

Tor Berntsen når frem til kursdeltakere på en engasjerende og troverdig måte.  Han er sterk faglig, tydelig i kommunikasjon og skaper god involvering og trygghet i en kurssituasjon som fremmer læring.  Han jobber godt med alle nivåer i en bedrift.

Tone Sande, HR Direktør for Mantena

Tor Berntsen er en jordnær, men litt annerledes foredragsholder som kan faget ledelse og er skikkelig god til å engasjere deltakere på alle nivå. 

Helge Clem, Direktør for Politiets fellestjenester

Tor Berntsen er en dyktig rådgiver og engasjerende foredragsholder. Vi som har jobbet med han er blitt bedre ledere.

Ørjan Tveiten, Direktør, Mowi
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2022-10-04-kl.-08.41.14.png
Rull til toppen