Lederprogram: Endringsledelse og lederkommunikasjon

Høsten 2021 starter iProsess et lederutviklingsprogram som er åpent for deltakere fra ulike virksomheter. Lederprogrammet ENDRINGSLEDELSE OG LEDERKOMMUNIKASJON består av 4 samlinger a 2 dager gjennom 7 måneder. I tillegg gjennomføres individuell coaching av den enkelte leder mellom hver modul. Vi vil gjøre de fire samlingene som fysiske arrangement. Derfor vil programmet bli forskjøvet iht. oppsatt tidsplan, dersom pandemien og smitteverntiltakene skulle tilsi dette. Vi satser på å gjennomføre første samling i uke 39. De andre samlingene i hhv ukene 46, 3 og 11. Samlingene arrangeres i Oslo området i praktisk reisevei fra Gardermoen. Pris for deltakelse kr 49 000,- eks mva. Overnattinger og reisekost tilkommer.

Frist for påmelding er 30. august

Vårt lederprogram i endringsledelse og lederkommunikasjon er et eksklusivt program som gir ledere kunnskaper og ferdigheter til å implementere strategien og skape eksepsjonelle resultater i hverdagen.

Tor Berntsen, CEO iProsess

Filosofi. Endringsledelse – Når framtiden er noe annet enn en ny versjon av fortiden. Endringsledere starter med å etablere en følelse av nødvendighet, bygge et sammensveiset team og skape en fremtidsvisjon som engasjerer og motiverer medarbeiderne. Vi påstår at – Jo mer personlig din lederfilosofi er – jo mer effektiv er du som leder!

Struktur. Struktur skaper kultur. Forutsigbarhet skaper trygghet. Vi utfordrer deg til å tenke kultur og trygghet i alt du sier og gjør. Endringsledere skaper strukturer som gjør at medarbeiderne presterer.

Relasjoner. Vi gir deg innsikt i hva som skal til for å utvikle relasjoner og styrke den indre motivasjonen i en endring. Endringsledere mobiliserer alle ansatte og synliggjør resultater, slik at alle vet når vi er på rett vei.

Verdi. Lederprogrammet består av fire samlinger som knyttes sammen med personlig rådgivning. Deltakerne jobber med sine egne endringsprosesser gjennom hele programperioden og vil dermed tilføre bedriften verdi allerede etter første samling.

Selvstudium. I perioden mellom samlingene vil deltakerne jobbe selvstendig med relevante fagartikler, interaktiv e læring og podcaster som distribueres via vår nettside. Omfanget avtales i forkant.

Rådgivere i programmet

For mer informasjon og påmelding ta kontakt på [email protected]

Rull til toppen