Leksjon 1: Den moderne høvdingen lærer medarbeiderne å lede seg selv

Vi trenger en fremtidsrettet lederfilosofi som anerkjenner vår natur og har som ambisjon å skape en arbeidskultur som tar ut potensialet som finnes i den menneskelige kreativitet. Jeg kaller denne lederfilosofien for Høvdingen. 

En høvding er opprinnelig en lederfigur i et samfunn som består av slektsgrupper og er et av de eldste ordene vi har for leder. Begrepet er lite brukt i dag og jeg ønsker å gi det et nytt innhold. I denne boken er Høvdingen en fremtidsrettet leder som lærer andre å lede seg selv og bygger en sterk sammensveiset stammekultur hvor medlemmene bryr seg om hverandre, utfordrer hverandre og støtter hverandre, spesielt når situasjonen er kompleks og oppgaven er krevende. 

En Høvding er opptatt av samspillet mellom mennesker og maskiner og utøver sitt lederskap ved å fokusere på tre områder: 

SamholdEn moderne høvding bygger arbeidsfellesskap med sterke relasjoner. 

Samhandling – En moderne høvding sørger for at alle ledere og medarbeidere koordinerer sine aktiviteter og samarbeider effektivt. 

Strategi – En moderne høvding utvikler en strategi som gjør det rimelig å tro at de vinner konkurransen og skaper fremtiden.


Rull til toppen