Leksjon 2: Gammel biologi møter moderne kultur

Menneskene er en skapning som har eksistert i ca 2.5 milioner år. Det meste av den tiden har vi levd i små familieflokker som jegere og samlere. Det har påvirket oss på flere måter. 

Menneskenes kultur, altså måten vi samhandler på, er alltid moderne. Men er vår biologi, altså måten vi fungerer på, tilpasset kulturen? Her er noen perspektiver: 

Menneskene har eksistert i 2.5 millioner år eller 80 000 generasjoner. 

Det er 1000 år eller 33 generasjoner siden vikingtiden.

Norge har vært et industriland i 100 år eller 3 generasjoner. 

Internett ble vanlig i Norge for 20 år siden eller 0.6 generasjoner. 

Dersom vi sier at jeger- og sanker-kulturen varte frem til vikingtiden, har vi hatt en periode på 2499 000 år hvor det er rimelig å anta at kultur og biologi ble tilpasset hverandre. 

Siden vikingtiden har vår kultur utviklet seg enormt, og spesielt de siste 100 årene siden Norge ble industrialisert. Det betyr at vi har biologiske og mentale funksjoner som i all hovedsak er tilpasset en jeger -og sankerkultur hvor familiegrupper dekket de fleste menneskelige behov,  mens vi lever våre liv i en moderne kultur preget av en fragmentert familiestruktur hvor myndighetene har overtatt de fleste av flokkens funksjoner og hvor jakt og sanking er erstattet av arbeidsoppgaver med avansert teknologi og eksponensiell utvikling. Dette påvirker oss. 

QuizzesStatus

Rull til toppen