Hvordan lede i den hybride hverdagen?

Hvor mye skal ansatte få lov til å jobbe hjemmefra og hvor mye skal de være på jobb nå som vi endelig har etablert en ny normaltilstand? Undersøkelser viser at mange vil foretrekke å jobbe hjemmefra 2-3 dager i uken. En viktig begrunnelse er at det gir en fleksibilitet som gjør logistikken i familielivet enklere å håndtere. I tillegg er det trolig bedre for miljøet.

Skal de ansatte selv få lov til å velge når de skal jobbe hjemmefra og når de skal være fysisk til stede på jobb? I Apple er svaret nei. Der må alle være på jobbkontoret mandag, tirsdag og torsdag.

man, work, desk

I det private perspektivet kan det virke fornuftig at alle bestemmer når de skal jobbe hjemmefra og når de skal være fysisk tilstede på jobb. Begrunnelsen kan være at det gjør det enklere å hente barn i barnehagen, at det er lettere tilpasse seg til ektefellen som jobber jobbe skift, at man kan dra på hytta og jobbe alene med oppgaver som krever dyp konsentrasjon m.m. Argumentene er mange. Og de er gode, i det individuelle perspektivet. Men….

Ledere må tenke helhetlig og langsiktig. Du skal bygge en bedriftskultur og sikre at medarbeidere utvikler robuste relasjoner som gjør samarbeidet effektivt og sterkt nok til å tåle uenighet. Det forutsetter at de treffer hverandre regelmessig over lang tid.

Videomøter fungerer greit til koordinering og enkel meningsutveksling. Men det fungerer ikke like bra til krevede utfordringer, konfliktløsning og kreativ idemyldring. Slike situasjoner forutsetter stor grad av psykologisk trygghet og 100% flyt av informasjonen mellom menneskene for at vi skal kunne ta ut potensialet. Det skjer kun når vi er fysisk tilstede i samme rom.

Løsningen på når vi skal ha hjemmekontor er derfor hybrid, men ikke fleksibel. Men det betyr ikke at du kan fortsette som før. For å lykkes med den hybride løsningen må alle ansatte beherske selvledelse og du som leder må i tillegg beherske superledelse – å hjelpe medarbeidere til å lede seg selv.

Nå har vi ledet oss selv i halvannet år, så dette kan vil vel?

Optimist

All forsking på dette området viser at de fleste av oss har klart å takle enkle driftsoppgaver i denne perioden. Alle krevende vurderinger er blitt utsatt, og de ligger og venter på oss denne høsten. Men løsningen er enklere enn du tror. Vi har utvikle to hel-digitale program som du kan fasilitere, uten eksterne konsulenter. Vi anbefaler alle å starte med program 1.

Program 1. for selvledelse: Slik leder du deg selv til topp prestasjoner

Program 2. for superledelse: Slik leder du spesialister til eksepsjonelle resultater

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen