Løsningen på når vi skal ha hjemmekontor er hybrid, men ikke fleksibel!

Hvor mye skal ansatte få lov til å jobbe hjemmefra og hvor mye skal de være på jobb når vi endelig klarer å etablere en ny normaltilstand? Undersøkelser viser at mange vil foretrekke å jobbe hjemmefra 2-3 dager i uken. En viktig begrunnelse er at det gir en fleksibilitet som gjør logistikken i familielivet enklere å håndtere. I tillegg er det trolig bedre for miljøet. Men skal de selv få lov til å velge når de skal jobbe hjemmefra og når de skal være fysisk til stede på jobb? Svaret er nei.

man, work, desk

I det private perspektivet kan det virke fornuftig at alle bestemmer når de skal jobbe hjemmefra og når de skal være fysisk tilstede på jobb. Begrunnelsen kan være at det gjør det enklere å hente barn i barnehagen, at det er lettere tilpasse seg til ektefellen som jobber jobbe skift, at man kan dra på hytta og jobbe alene med oppgaver som krever dyp konsentrasjon m.m. Argumentene er mange. Og de er gode, i det individuelle perspektivet. Men….

Ledere må tenke helhetlig og langsiktig. Du skal bygge en bedriftskultur og sikre at medarbeidere utvikler robuste relasjoner som gjør samarbeidet effektivt og sterkt nok til å tåle uenighet. Det forutsetter at de treffer hverandre regelmessig over lang tid.

Videomøter fungerer greit til koordinering og enkel meningsutveksling. Men det fungerer ikke like bra til krevede utfordringer, konfliktløsning og kreativ idemyldring. Slike situasjoner forutsetter stor grad av psykologisk trygghet og 100% flyt av informasjonen mellom menneskene for at vi skal kunne ta ut potensialet. Det skjer kun når vi er fysisk tilstede i samme rom.

Løsningen på når vi skal ha hjemmekontor er derfor hybrid, men ikke fleksibel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Rull til toppen