Må vi tape penger før vi endrer oss?


Organisasjonspedagog Tor Berntsen snakker om når er krisen stor nok til å skape endring