Medarbeiderdrevet innovasjon


Innovasjonsprosjekter har bedre gjennomføringsgrad når hele bedriften har eierskap og engasjement til dem

Innovasjon er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) er arbeid der medarbeidere på alle nivåer i bedriften deltar aktivt og systematisk i å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser. Innovasjonsprosjekter har bedre gjennomføringsgrad når hele bedriften har eierskap og engasjement til dem. Dessuten blir kvaliteten på innovasjonen høyere fordi større deler av virksomhetens kompetanse er tatt i bruk. Sist, men ikke minst er det å få bidra til innovasjon og utvikling ofte en berikelse i en arbeidsdag preget av rutine og daglig drift.