Multiconsult innoverer byggebransjen

Jeg har nettopp snakket med Herman B. Smith Chief Digital Officer i Multiconsult og Elisabeth Nordhammer Preus Leder for Digital Produktutvikling også i Multiconsult. Multiconsult er et ingeniørselskap i byggebransjen som nå satser sterkt på innovasjon. 

I min karriere som rådgiver for toppledere og mellomledere har jeg hjulpet mange virksomheter med å med å designe innovasjonsprosesser og utvikle en innovativ kultur. I små virksomheter er det mulig å fasilitere innovasjonsprosessen manuelt ved hjelp av noen enkle verktøy. Men i store organisasjoner trenger man en digital plattform når man vil mobilisere flere tusen spesialiser i utvikling av virksomheten. iProsess samarbeider med Wazoku, en internasjonal leverandør av den mest anerkjente plattformen for innovasjon. Sammen hjelper vi store virksomheter med å ta ut potensialet som ligger i å gjøre alle ansatte til innovatører. Og når store grupper ansatte jobber systematisk med å gjøre små og stor forbedringer, utvikler man en innovativ kultur. 

Byggebransjen har fått mye kritikk for at de ikke har vært innovative nok. I et byggeprosjekt er det mye som skal koordineres og passe sammen. Arkitektur, stål og betong, elektrisk anlegg, ventilasjonsmontering og mer – alt dette etterfulgt av årevis med vedlikehold. I tillegg skal kommunen, byggherren og kommende brukere av bygget forstå planene og gi innspill. Noen påstår at denne kompleksiteten er årsaken til fraværet av innovasjon. 

Ved å bruke vår plattform for innovasjon kan man involvere interne avdelinger og eksterne samarbeidspartnere i en sømløs prosess for å bli mer bærekraftige og lønnsomme. 

Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Herman B. Smith og Elisabeth Nordhammer Preus har gjort i arbeidet med sin innovasjonsplattform – spesielt om dynamikken mellom kortsiktige gevinster og det mere langsiktige arbeidet med utviklingen en innovativ kultur. 

Du kan abonnere på vår podcast i SoundCloud, Google podcast, Apple Podcast og Spotify. Søk på iProsess.

For mer informasjon om hvordan vi hjelper ledere med å gjennomføre innovasjonsprosesser og mobiliserer store grupper ansatte i arbeide med utvikle virksomheten. Ta kontakt med CEO Tor Berntsen på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen