Multiconsult setter innovasjon i system

Mange organisasjoner står over for store og komplekse utfordringer når de skal skape nye muligheter. Dette gjelder spesielt i byggebransjen som har fått mye kritikk for at de ikke har vært innovative nok. En av de mest populære forklaringene er at det i et byggeprosjekt er mye som skal koordineres og passe sammen. Arkitektur, stål og betong, elektrisk anlegg, ventilasjonsmontering og mer – alt dette etterfulgt av årevis med vedlikehold. I tillegg skal kommunen, byggherren og kommende brukere av bygget forstå planene og gi innspill. Men det er ikke alle som kjøper den unnskyldningen. Noen påstår at mange selskaper i byggebransjen tenker for tradisjonelt og satser for lite på innovasjon. 

Verden blir for rask, for kompleks, for nettverksbasert til at noe selskap skal ha alle svarene internt

Yochai Benkler, Harvard.

Når jeg søker på internett ved å bruke ordene innovasjon og byggebransjen er det ikke mange spennende treff, så det er mulig at kritikerne har et poeng. Men ikke alle sitter på gjerdet og venter. Jeg har tatt en prat med Herman B. Smith Chief Digital Officer i Multiconsult og Elisabeth Nordhammer Preus Leder for Digital Produktutvikling, også i Multiconsult, for å lære mer om hvordan de jobber med innovasjon. 

Tryggere prosjekter med digital innovasjon – RiskBIM - Multiconsult

Multiconsult er et kompetanseselskap med rådgivende arkitekter og ingeniører. De er et av de største i Norge og gjør det meste innen planlegging og prosjektering. Jeg går rett på sak og stiller spørsmålet:

Er det sant at byggebransjen har fokusert for lite på innovasjon sammenliknet med andre bransjer? 

Herman B. Smith forklarer at byggebransjen er den største landbaserte industrien med mange hundre tusen ansatte. Det gir et enormt grunnlag for innovasjon og nyskaping. Men vi må dessverre erkjenne at de fleste fortsatt jobber på den tradisjonelle måten.  En del av forklaringen er prosjektorganiseringen. Det er mange aktører i en byggeprosess som har stort fokus på sitt oppdrag i verdikjeden, men som ikke evner å se helheten eller jobbe på tvers.  Denne fragmenteringen gjør at det ofte er nye folk inne i de samme prosjektene, selv om det er de samme aktørene som bidrar. Det er krevende i en innovativ setting.

Det er jo ingen som har lyst til å feile – men vi må lære å anerkjenne feil og godta at det er nyttig å vite hva som ikke virker

Elisabeth Nordhammer Preus

Jeg har i mine samtaler med ledere i bransjen fått inntrykk av at det er for lite læring mellom prosjektene – innsikten fra prosjekt A blir ikke overført til prosjekt B. Stemmer dette?

Vi har blitt noe flinkere til å jobbe med innovasjon i det enkelte prosjektet, selv om det også er krevende, sier Herman, men vi har ikke klart å overføre kunnskap på tvers. Og det er lite verdiskaping utover det enkelte prosjektet. Elisabeth Nordhammer Preus legger til at det er mye som skal kommuniseres i et byggeprosjekt. Utfordringene er sammensatte og det er lett å gjøre feil. I noen tilfeller er det ikke tilgjengelig oppdatert informasjon om hva personene skal gjøre fordi det stadig skjer endringer. Men, sier Elisabeth og smiler bredt, hvis du har digitale applikasjoner som oppdateres kontinuerlig, kan vi få til bedre flyt og presisjon i kommunikasjonen mellom ulike aktører og personer. Fagarbeidere kan jobber etter arbeidslister som oppdateres kontinuerlig. Digitaliseringen gir oss mange nye muligheter.

Hvilket problem ligger bak denne løsningen?

Elisabeth Nordhammer Preus

Herman forteller at han har sett analyser hvor over 90% av informasjonen som genereres i et byggeprosjekt ikke re-genereres eller re-brukes i andre faser. Noen av dette er selvsagt «ferskvare» som handler om det som skjer der og da, men han slår fast at vi går glipp av mye innsikt som andre prosjekter kan lære av. 

I 2020 kjøpte dere en innovasjonsplattform gjennom iProsess. Hva var bakgrunnen for denne satsningen?

Elisabeth Nordhammer Preus forteller at de ønsket å sette innovasjon i system. Og da ble det første spørsmålet “Hvor begynner man?” Vi så på ulike case og ble klar over at vi måtte kunne samle data på et høyere nivå, slik at vi kunne få oversikt på tvers av selskapet. Vi trengte innsikt i hva andre jobbet med for å unngå at flere jobbet parallelt med det samme. I tillegg måtte vi kunne engasjere de ansatte, dele ideer og data som grunnlag for teamsamarbeid. Vi trengte også en metodikk for å prioritere ideene som kom inn.

Multiconsult og Autodesk satser sammen på digital innovasjon - Multiconsult

Alt dette har vi nå samlet i en plattform. I dag kan vi involvere alle ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder i en sømløs innovasjonsprosess. Her kan alle registrere sine ideer, lese om andres ideer og stemme på de beste ideene. I dag har vi så god oversikt at alle ideer som genereres blir vurdert, og fagspesialistene som kommer med ideene får en konkret tilbakemelding. Dette er superviktig. Vi har 3000 ansatte og det er deres kompetanse som skaper verdiene.

Innovasjon skal være en sentral muliggjører for å realisere vår strategi


Herman B. Smith

Hvordan kan dere lære av data?

Elisabeth forteller at de er ekstremt opptatt av læring. All historikk, alt som er gjort, hvilke endringer man foretar seg. Hva hver enkelt person gjør, gir grunnlag for læring. Datalæring handler om å bygge spor gjennom hele verdikjeden.

Hun går litt tilbake i tid og erindrer starten på implementeringen. Vi spurte oss selv om hva vi skulle snakke om når vi fortalte om plattformen? Og det vi egentlig ønsket å snakker om var kultur. Plattformen er et redskap som legger til rette for kulturbygging i selskapet. Nå kan vi samle ideene. Det gjør at folk snakker om ideer, og på sikt vil det føre til at vi bygger en innovativ kultur. Men for å få til det er vi avhengige av å engasjere hele organisasjonen, ikke minst øverste ledelse.

Vi har gjort masse erfaringer, for eksempel når noen kommer med ideer, så er det ofte løsninger. Og det er lett å begynne å vurdere om det er en god eller dårlig løsning. Vi har lært at det lønner seg å ta flere steg tilbake og spørre: “Hvilket problem ligger bak denne løsningen?” Når vi begynner å utforske problemstillingen, så ender vi ofte opp med en helt annen løsning enn den som først ble foreslått. 

En annet erfaring vi har gjort er at en ide inspirerer til en ny ide; og at vi ofte trenger mange ideer før vi kommer frem til en løsning som faktisk skaper verdi. Så nå jobber vi med å utvikle en kultur som anerkjenner prøving og feiling. Det er jo ingen som har lyst til å feile, men vi må lære å anerkjenne feil og godta at det å kjenne til hva som ikke fungerer også har verdi. 

Hva er ambisjonen om 6 måneder?

Elisabeth Nordhammer Preus forteller at det er superviktig å kunne vise til gode resultater av innovasjonsarbeidet og synliggjøre disse for hele organisasjonen, spesielt ideer som kan skape verdi utenfor prosjektene. Og da mener jeg nyskaping og ikke bare forbedring. Herman legger til at han gjerne ser at Multiconsult blir anerkjent for å være den mest innovative i bransjen, slik at vi tiltrekker oss de de beste folka. Jeg håper de ser at her kan de jobbe innovativt og gjøre en stor forskjell. 

Multiconsult er ikke det eneste selskapet i byggebransjen som har anskaffet en innovasjonsplattform. Kjente aktører som Sandvik, Elkem, Rambøll og ABB jobber på tilsvarende plattform for å strukturere sitt arbeid med innovasjon.

Tor Berntsen

Ønsker du hjelp til å sette innovasjon i system og få mer ut av innovasjonsarbeidet? Ta kontakt med Tor Berntsen for en uforpliktende prat på [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen