Når trenger du en interimleder?

Vi mennesker er dårlige på å skille mellom sak og person, og rolle og person. Negative oppfatninger av en leder kan bli selvforsterkende holdninger som varer i årevis fordi medarbeiderne leter etter feil som kan bekrefte holdningen – selv om situasjonen har utviklet seg til det bedre.

Men det handler ikke bare om rolle. Det handler også om kompetanse, nærmere bestemt endringskompetanse. I krevende endringsprosesser trenger du ledere som har vært ute en “vinternatt” før og kan takle krevende situasjoner og sterke følelser. Det handler ikke om å gjøre alle fornøyd. Det handler om å gjennomføre endringen etter planen samtidig som man behandler folk skikkelig – selv om situasjonen er kompleks. Derfor er det noen ganger best å la en ekstern leder gjennomføre de nødvendige endringene i en avgrenset periode og deretter la en leder med mer langsiktige ambisjoner overta etterpå.

Endringer krever godt lederskap. Risikovilje, tydelighet og gjennomføringsevne er nødvendig for å sikre en vellykket prosess

Bjørn Larsen, Interimleder iProsess
Interimledere fra iProsess takler komplekse situasjoner

Vi har knyttet til oss noen få ledere med lang erfaring og høy endringskompetanse som kan gå inn på kort varsel og takle krevende situasjoner i en avgrenset periode. Våre interimledere er operative fra dag én og kan fylle en kritisk rolle som topp- , linje- eller prosjektleder. Vi sørger for stabil og effektiv drift, sikrer god gjennomføringskraft, forbedrer resultatene, utvikler virksomheten og leder organisasjonen gjennom en fusjon, en krise eller en omorganisering.

Ta kontakt med Tor Berntsen, CEO iProsess på [email protected] for å avtale et møte om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape eksepsjonelle resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Rull til toppen