Hvor god er du til å lede deg selv? Ta testen nå!

Ved å gjennomføre vår test i selvledelse får du et bilde av din evne til å lede deg selv i en krevende og kompleks hverdag. Høy poengsum indikerer at du kan selvledelse. Lav poengsum indikerer at du trenger å utvikle dine evner til å lede deg selv.

Vi anbefaler at du tar denne testen adskilt fra ytre påvirkning og bruker god tid til å fyller ut skjema. Spørsmålene er komplekse og trenger bevisste vurderinger – ikke raske intuitive svar.

Rull til toppen