Dette spørreskjemaet gir et bilde av din evne til å lede deg selv i en kompleks og krevende hverdag. Høy poengsum indikere at du kan selvledelse. Lav poengsum indikerer at du trenger å utvikle din evne til å lede deg selv.

Rull til toppen