Dette spørreskjemaet gir et bilde av din evne til å lede deg selv i en kompleks og krevende hverdag. Høy poengsum indikere at du kan selvledelse. Lav poengsum indikerer at du trenger å utvikle din evne til å lede deg selv.

 - 
English
 - 
en
Spanish
 - 
es
Norwegian
 - 
no
Rull til toppen