Selvledelse

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr4950
Kom i gang

Slik leder du deg selv til topp prestasjoner

Etterhvert som flere og flere arbeidstakere, både ledere og medarbeidere, erkjenner at behovet for fleksibilitet og autonomi er en forutsetning for å prestere på topp nivå og skape de resultatene virksomheten trenger, blir ferdigheter i selvledelse et viktig konkurransefortrinn. Og i dagens hybride arbeidsliv gjelder det nesten alle ledere og medarbeidere.

En oversiktsstudie på 30 års forskning viste at selvledelse bidro til at medarbeiderne opplevde større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserer det stress, angst og fravær fra jobb.

Lars Glasø, professor på BI

Dette er programmet for deg som vil prestere på topp nivå. I løpet av programperioden vil du få innsikt i selvledelse samtidig som vi avslører hemmeligheten bak topp prestasjoner. Programmet bygger på:

  • Vår pedagogiske innsikt og lange erfaring som rådgivere for norske ledere.
  • Boken Selvledelse som inneholder teori og forskning av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse med redaktører Lars Glasø og Geir Thompson.
  • Forskningsstudie til Morten T. Hansen; en undersøkelse med 5000 respondenter i USA. Resultatene fra dette studie er oppsiktsvekkende og fjerner tidligere antakelser om at de som presterer på toppnivå jobber hard og ekstremt mange timer pr. uke. iProsess har utviklet en metodikk som hjelper deg til å prestere på nivå med de 10% beste i undersøkelsen.

Dette er program 1 i vår serie på 3 program om effektiv ledelse i kunnskapssamfunnet. Klikk på lenken for å komme til program 2 om Tillitsbasert ledelse og program 3 om Coachende lederstil. Ta kontakt på [email protected] hvis du ønsker hjelp til å velge riktig program. 

Vårt online lederprogram passer for ledere og medarbeidere i både privat, offentlig og frivillig sektor. Dette en læringsprosess som består av tekst, videoforedrag, fagartikler, spørsmål og oppgaver. Du vil få innsikt i vår erfaring som rådgivere, teori om ledelse og relevant forskning. Denne læringsprosessen kan gjennomføres individuelt, sammen med en coach, kollega, leder eller venn. Noen virksomheter etablerer interne utviklingsgrupper.

Målet er at du styrker din evne til å lede deg selv ved å utvikle selvinnsikt og en personlig handlingsplan som gjør at du prestere på linje med de beste av de beste i en kompleks og krevende hverdag.

Programmet er tilgjengelig i 365 dager eller etter avtale.

Online lederprogram innhold

Utvid alle
1 av 2
Rull til toppen