Utvikle ledergrupper og team

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr4950
Kom i gang

Slik utvikler du en inspirerende prestasjonskultur

De fleste virksomheter har høye mål, smarte strategier og realistiske planer, men makter likevel ikke å nå ønskede resultater. Der det er medarbeidernes kompetanse og evne til samhandling som er den viktigste produksjonsfaktoren, vil løsningen kunne være å utvikle en inspirerende prestasjonskultur.

Forskning har dokumentert at utviklingen av effektive ledergrupper, høyt presterende team, prestasjonskultur og innovasjonskultur bygger på noen felles prinsipper. Vi har samlet disse i et program hvor målet er å skape og gjenskape viktige prestasjoner på et stadig bedre nivå. Programmet passer for ledergrupper, team og arbeidsgrupper som ønsker å inspirere hverandre til å prestere på topp nivå.

Programmet gjennomføres slik:

  1. Medlemmene i gruppen forbereder seg individuelt ved å lese fagtekster, se video og løse refleksjonsoppgavene som hører til hver leksjon.
  2. Medlemmene i gruppen møtes og går igjennom de individuelle svarene for å diskuterer seg frem til felles svar på refleksjonsoppgavene.
  3. Medlemmene i gruppen støtter hverandre i den praktiske gjennomføringen av tiltakene.

Når dere kjører alle ledergrupper, team og arbeidsgrupper gjennom programmet bygger dere en bedriftskultur hvor de ansatte inspirerer hverandre til å presterer på topp nivå og er i forkant av utviklingen i bransjen.

Programmet er tilgjengelig i 365 dager eller etter avtale.

Online lederprogram innhold

Utvid alle
Rull til toppen