Hjemmekontor gjør lederen ansvarlig for fellesskapet!


Før 12 mars 2020 var lederen en del av fellesskapet i bedriften. Hun kunne være borte fra jobb uten at fellesskapet opphørte å eksistere. Tvert i mot. Medarbeiderne var like viktige bærere av fellesskapet som lederen. Og som leder kunne du gå inn og ut av fellesskapet ved behov. Du kunne påvirke det, men du var en av mange påvirkere. Ordningen med hjemmekontor har endret dette fullstendig.

Når alle jobber hjemmefra og fellesskapet i hovedsak er online blir terskelen til å ta uformell kontakt via videolink / teams for høy til at medarbeiderne organiserer seg selv. Fellesskapet i bedriften blir derfor lederens ansvar. Ledere har alltid hatt ansvar for fellesskapet, men denne gangen er helt spesiell. For nå har du det helt alene. Hvis du ikke gjør noe for å bygge fellesskap, så blir det ikke noe fellesskap. Dette har du aldri opplevd tidligere.

Noen ledere har innført fredagkaffe på videolink/teams. Det er fint. Men ikke nok. Noen har innført morgenmøte med lave skuldre. Det er bedre. Men heller ikke nok.

Løsningen heter Superledelse. Ikke tenk på Supermann når du hører navnet. Tenk på Supervisor. Superledelse er den lederstilen som forskningen kan dokumentere gir best effekt for å lede kompetente medarbeidere. Superledelse kalles også Myndiggjørende ledelse.

Filosofien bak Superledelse er å hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv. Det betyr ikke å overlate de til seg selv, men å:

  • Hjelpe de med å planlegge en effektiv arbeidsdag
  • Hjelpe de med å lage effektive arbeidsprosesser
  • Hjelpe de med å vurdere hva som er god kvalitet
  • Hjelpe de med å prioritere
  • Hjelpe de med å lære av hverandre
  • Hjelpe de med å bygge et fellesskap når alle er på hjemmekontor

Vi har tilpasset superledelse til fjernledersituasjonen og skapt en fremtidsrettet lederfilosofi som håndterer dagens lederutfordringer.

Tor Berntsen, CEO iprosess

Klikk her for å lese mer om Superledelse i en fjernledersituasjon

Klikk her å lese mer om selvledelse for medarbeidere og fagspesialister