Jeg driver egentlig med identitetsbygging i stor skala


Hva slags kultur trenger vi i framtiden?

Tor Berntsen fra iProsess reflekterer sammen med Lage Thune Myrberget, Kultursjef i Odda kommune som hevder at kultur er det motsatte av natur og handler om identitet og samfunnsbygging. Lage reflekterer omkring spørsmålet ” Hva slags kultur trenger vi i vår kommune for å takle fremtidige utfordringer!”