Når jeg brenner for en sak – da skjer det noe!


Tor Berntsen fra iProsess reflekterer sammen med Eli Anne Glomseth Hole, avdelingsleder i KS Agenda, som hevder at man må se hele mennesket og møte de ansattes engasjement med raushet for å skape langvarige resultater.

Denne podcasten finnes også på iTunes og Spotify. Søk på iProsess.