Professor avslører hva som er det aller viktigste for endringsledere!


Professor i Endringsledelse Bjørn Wessel Hennestad ved BI og Tor Berntsen, CEO i iProsess, snakker om Kotters trinn 1 «Etablere en følelse av nødvendighet» og vi gir et tips – det alle endringsledere bør kunne for å lykkes!