Refleksjon: Hvordan påvirker den nye innsikten din måte å tenke på?

Nå som du har fått forskningsbasert innsikt i hva som motiverer og demotiverer spesialister. Hvordan påvirker det din måte å tenke på innen disse 6 trekkene? Jeg ber ikke om en omfattende handlingsplan når du svarer på dette spørsmålet. Jeg ber om stikkord på hva du vil gjøre annerledes når som du har fått ny innsikt. Hva vil du gjøre mer av? Hva vil du gjøre mindre av?

Rull til toppen