Copy of Hvordan opplever jeg min arbeidssituasjon?

Formål: Disse spørsmålene er designet for å hjelpe deg med å reflektere over din stressnivået i arbeidssituasjon.

Instruksjoner: For hvert spørsmål, velg det tallet som best beskriver din opplevelse. Prøv å unngå automatiske vurderinger. Husk at 5 er normalt, ikke mye og ikke lite. Ved å bruke en slik skala, kan du få en mer kvantifiserbar forståelse av din arbeidssituasjon og vurdere om det er nødvendig å gjøre noen justeringer.

 - 
English
 - 
en
Spanish
 - 
es
Norwegian
 - 
no
Rull til toppen